Programa Suma Igualtat

Suma Igualtat

Oportunitats i Espais per a la Convivència Ciutadana a Santa Coloma de Gramenet.

El Programa té com a finalitat promoure el diàleg i la vida cívica comuna, la integració dels estrangers, la inclusió social i la gestió de la diversitat al municipi de Santa Coloma de Gramenet i especialment als barris del Fondo, Santa Rosa i Raval.

Suma Igualtat s’inspira en una idea oberta sobre el futur dels barris i es basa en un esforç col·lectiu per a transformar la realitat a través de la responsabilitat compartida de tots/es els/les veïns/es.

Suma Igualtat desenvolupa accions en les següents àrees: 1) la vida cívica comuna, 2) Infants, Joves i Famílies, 3) La Igualtat de Tracte i la No Discriminació, 4) Salut i Inclusió Social. L’enfortiment de la vida ciutadana i del contacte entre veïns/es és un eix transversal del Programa que està present en totes les àrees d’intervenció. Les accions es dirigeixen a tots/es els/les veïns/es ja siguin nacionals o estrangers.

Objectius:

  • Enfortir el diàleg i la vida cívica comuna als barris.
  • Fomentar la participació dels immigrants i de la població autòctona en la vida social com a una estratègia bàsica de gestió de la diversitat.
  • Enfortir la integració dels residents estrangers als barris amb especial èmfasi als infants, els joves i les dones.
  • Promoure la inclusió social i l’accés als bens públics dels grups més desfavorits.
  • Prevenir conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes mitjançant el desplegament d’iniciatives d’informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i de tracte.

Suma Igualtat té un caràcter integral i sistèmic facilitant l’encaix de cada acció en el conjunt a través d’un disseny de proximitat, una comunicació  pública transparent i un entrellaçament de les activitats.

 

Entitats col·laboradores:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Associació per a les Nacions Unides a Espanya

 

SOS Racisme Fundació ACSAR

 

Entitat finançadora:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social