Notícies relacionades amb: Prevenció de la Violència de Gènere

Dia Internacional de Violència contra la Dona

La violència masclista envers les dones malauradament continua essent una pràctica social força estesa a Catalunya com ho testimonien el nombre constant de dones assassinades, ferides, humiliades o violades a mans de les seves parelles, dels seus familiars i/o d’estranys.

La veu alta i clara de les dones i els homes denunciant la violència masclista i donant suport a les víctimes és un recurs essencial que cal sostenir amb fermesa.