Notícies

Els horaris interminables i la salut de les dones

A la nostra societat la gestió del temps és una exigència cada vegada més important: arribar a temps, sincronitzar, preveure, decidir en el moment adequat. El temps és un motor d'oportunitats socials. Una persona exclosa és aquella a la qual no es permet acoblar el seu temps als temps públics on flueixen oportunitats vitals com ara l'ocupació, el reconeixement, o la millora de la posició social. Una persona marginada no està només situada en una perifèria espacial sinó que viu literalment en un altre temps.

Vivim en una societat on el ritme de gairebé totes les interaccions socials s'ha accelerat. L'organització actual del treball, les tecnologies omnipresents de la informació i la comunicació, les transaccions econòmiques instantànies i els transports ultra ràpids actuen com turboreactors de temps imprimint ritmes discordants i alhora plantejant noves exigències de sincronització entre temps diversos. Les dificultats d'entrellaçament i cohesió entre el temps de treball, el temps familiar, el temps per exercir la ciutadania activa i el temps personal s'han multiplicat i provoquen cada vegada majors disparitats entre dones i homes, entre generacions i entre persones amb diferent posició social i econòmica.

El temps és un recurs i alhora també conforma el medi en què es desenvolupen les nostres vides. Per això, compassant l'evolució social s'han anat establint diferents convencions en la divisió del temps diari. Aquestes convencions són els horaris que fixen límits entre el temps dedicat al treball remunerat, a l'estudi, a la vida familiar, ciutadana i de relació i el temps inexcusable per restaurar i regenerar el nostre cos i ment. Els horaris configuren l'estructura temporal i també delimiten els espais de la vida. Fins a èpoques recents, les convencions horàries han tingut present d'alguna manera que els éssers humans no podem estabilitzar només amb mitjans defensius i que necessitem temps per expandir utilitzant les nostres capacitats de relació i donant marge a la nostra creativitat.

 

Horaris i usos del temps no són el mateix tot i que estan estretament lligats. Les convencions horàries són el pern sobre el qual giren, s'articulen i es distribueixen els usos socials del temps. Estem immersos en un món fluid en què el poder d'uns sobre els altres s'exerceix cada vegada més a través de formes rítmiques. Les apropiacions del temps aliè prenen la forma de l’apressament, la impaciència i la impuntualitat. Totes aquestes modalitats d'imposició de temps estimulen l'acceleració social que ens força a condensar episodis vitals i que desafia les capacitats humanes per integrar amb èxit les experiències temporals.

Els horaris allargats, partits, tardans i interminables que encara avui són la pauta temporal dominant a Espanya provoquen un miratge d'abundància i flexibilitat del temps disponible i afavoreixen la contínua intrusió del temps dels altres en el temps propi. Necessitem contemplar els horaris que regeixen a Espanya sense trastocar els signes que ens informen sobre la realitat: les nostres pautes temporals afavoreixen un ús del temps sobrecarregat, ineficient i buit de vida, ens impedeixen pensar i visualitzar els canvis necessaris per sincronitzar de forma equitativa entre dones i homes les lògiques temporals dispars que tots patim i a més ens ofereixen un accés molt escàs als amortidors de temps que contribueixen a la reducció de l'estrès.

A Espanya, els horaris a l'ús afavoreixen i reforcen que visquem en contenidors temporals que es creuen i s'interfereixen per tot arreu. En aquest context, les dones actuen d'organitzadores i sincronitzadores de les lògiques temporals dispars dels membres dels seus grups familiars i assumeixen majoritàriament la cura dels menors, els adults dependents i les tasques de la llar amb independència que alhora facin un treball remunerat. A més a més, un terç de les dones assumeixen en solitari la cura dels menors, la meitat de les dones que viuen amb persones adultes dependents es fan càrrec en solitari dels seus familiars i quatre de cada deu dones realitzen també en solitari les tasques de llar.

La sobrecàrrega de funcions i tasques que les dones compleixen en la vida diària afecta de ple als factors de producció d'una bona salut: les dones gaudeixen de menys temps de son, descans i oci que els homes, fan menys exercici físic, pateixen pràcticament el doble de símptomes de dolor i malestar i problemes de salut crònics com ara ansietat, dolor cervical i lumbar crònics i mal de cap són presents en el doble de dones que d'homes. En conjunt, les dones declaren tenir un pitjor estat de salut que els homes encara que diuen trobar-se millor que en dècades anteriors. La percepció d'una salut de baixa qualitat presenta un gradient negatiu en funció de la posició social de tal manera que les dones més desfavorides i vulnerables perceben tenir un pitjor estat de salut amb un diferencial de gairebé vint punts respecte a les dones més ben situades.

Els horaris espanyols contribueixen al fet que el temps propi de les dones, ja de per si molt escàs, es vegi contínuament fragmentat, interferit i retallat, perpetuen les llargues i inefectives jornades de treball, reforcen l'opció del treball femení a temps parcial i suposen un seriós obstacle per avançar en la coresponsabilitat entre dones i homes en les tasques de cura i domèstiques. Necessitem horaris i usos del temps que ens permetin alleugerir les nostres vides precisament perquè ens veiem com el que som, éssers humans, unitats fràgils que vivim en estreta veïnatge i alhora ens cal espais de retir del soroll del grup. Per això, si concertéssim un nou format d'horaris ens donaríem l'oportunitat d'alimentar les forces plàstiques remodeladores i regeneradores de la nostra vida social i personal.

 

Elvira Méndez Méndez

Metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública i directora de l'Associació Salut i Família

Jornades Tècniques dels Bancs del Temps a Sevilla

La Sra. Josefina Altés participa en representació de l'Associació  Salut i Família a les Jornades Tècniques del Banc del Temps de Sevilla "'Ajuda Mutua i xarxes comunitàries: Bancs del Temps i d'altres iniciatives dins de l'Economia col·laborativa i del Projecte Europeu Cross"

Les jornades seran el 20 i 21 de gener de 2015 al Centre Social Polivalent Hogar Virgen de los Reyes (Fray Isidoro de Sevilla s/n), i comptaran amb la participació del Banc del Temps de Màlaga.

XIV Jornades Banc del Temps, la pràctica de la conciliació

Conciliació, paritat, usos dels temps, desigualtat en el repartiment de les tasques, la intersecció entre les polítiques (públiques) i les empreses, noves formes d’organització de la societat, posar el focus en tasques que romanen invisibles. En definitiva, algunes de línees d’actuació i d’engranatge per donar forma a una societat més justa i no travessada únicament pels imperatius dels interessos dels mercats i que es van posar sobre la taula a les XIV Jornades del Banc del Temps que es van celebrar al CaixaFòrum organitzades per l’Associació Salut i Família.

Una manca de conciliació que afecta i recau en “la qualitat de vida de les dones, dels menors i dels qui necessiten cura”, segons va apuntar la Directora General de l’Associació, la sra. Elvira Méndez, ja que són “les dones les qui suporten la càrrega de feina”, "parlem de tenir cura els uns dels altres”.

També en aquest sentit va transcórrer la presentació de la proposta de la Iniciativa per la Reforma Horària, a càrrec de Fabian Mohedano, qui va fixar el repte de “tornar a dinar a les 13h i sopar a les 20h”, en una racionalització dels horaris, i de retruc, en l'organització laboral.

En total, prop d’un centenar d’assistents es van donar cita en unes jornades en les que també va haver-hi espais per presentació de les experiències d’altres Banc del Temps, en una taula rodona moderada per la coordinadora de l’Associació, la sra. Josefina Altés i en les que van exposar les realitats dels bancs de Saragossa, Vilanova i la Geltrú, Manoteras i el de Sarrià. “Ara hem de saber gestionar la diversitat”, amb aquesta frase va cloure la Sra. Elvira Méndez la XIV Jornada del Banc del Temps.

 

Aquí us deixem les intervencions i els materials de la XIV Jornada del Bancs del Temps:

- Intervenció de la Sra. Agnes Uhereczky en nom de COFACE: Bancs del Temps

- Intervenció Sra.Elvira Méndez, Directora de l'Associació Salut i Família: "XIV Jornadas Internacionales Banco del Tiempo. Conciliación x la vida familiar i laboral"-

- Experiències Banc del Temps Vilanova i la Geltrú

- Experiències Banc del Temps Zaragoza

- Intervenció Sr. Fabián Mohedano, promotor per la iniciativa per la reforma horària 

- Intervenció Sra. Verònica Martínez, coordinadora del projecte 'Ciutadania A partes Iguales'

 

 

 

 

Presentació del Programa 'Maternidades Vulnerables' a Còrdova

L'Associació Salut i Família i 'maternitat vulnerable'  va ser present a les jornades de Còrdova

La directora de l'Associació, la Sra. Elvira Méndez va impartir la xerrada de 'Atenció Pro-elecció a la Maternitat a Risc ". Aquesta trobada comptà amb l'assistència de la Sra. Marisa Sala Baldoví. Presidenta de Associació Encuentraacuerdos, la Sra. Mercedes Bermúdez Arroyo i la Sra. Lourdes Pastor Martínez, directora Projectes. Plataforma Andalusa de Suport al Lobby Europeu de Dones.

Aquests actes organitzats conjuntament amb l'associació encuentr@cuerdos , està dirigit a personal tècnic i d'orientació de famílies en situació de vulnerabilitat.

L'activitat rep el suport de la Plataforma Andalusa de Suport al Lobby Europeu de Dones, l'Institut Andalús de la Dona i la Fundació Atenea

A continuació us facilitem el material i la documentació de les jornades:

Intervenció Sra. Elvira Méndez: "Atención prro elección a la maternidad de riesgo"

Intervenció Sra. Lourdes Pastor: "Maternidades Vulnerables"

Intervenció Sra. Paz Casillas: "Apoyarte, espacio entre mujeres"

Intervención Sra. Maribel Herrera: Presentación ADIMA

 

L'Associació Salut i Família a les Jornades Brúixola: Orientació i Suport Integral per a Dones i Famílies Vulnerables

L'Associació Salut i Família va participar en les jornades sobre el programa 'Brúixola: orientació i suport integral per a dones i famílies vulnerables' i 'maternitat vulnerable' del 7 d'octubre a Còrdova

El programa es va presentar es el propassat dimarts dia 7 i, a més de la inauguració, l'Associació Salut i Família aporta l'experiència de la Sra. Concha Par-López Pinto, advocada de l'entitat . La directora, per la seva banda, participarà a la taula rodona, 'Experiències d'Orientació i Suport a Dones i Famílies Vulnerables' a la intervenció de la tarda.

Aquests actes organitzats conjuntament amb l'associació encuentr@uerdos, està dirigit a personal tècnic i d'orientació de famílies en situació de vulnerabilitat.

L'activitat rep el suport de la Plataforma Andalusa de Suport al Lobby Europeu de Dones, l'Institut Andalús de la Dona i la Fundació Atenea.

A continuació us adjuntem la documentació i materials presentats

Intervenció Sra. Concha Par: Presentació Programa

Intervenció Sra. Elvira Méndez: Experiencias de orientación y apoyo a familias vulnerables

Intervenció Sra. Sonia Vergara: Orientación y apoyo integral para familias vulnerables

Intervenció Sr. Eduard Sagarra:  Orientación Jurídica y Apoyo Psicológico para mujeres y familias de todos los orígenes

Intervenció Sra. Lourdes Pastor: Experiencias de orientación y apoyo a familias vulnerables

Taller a Madrid sobre la lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de nens/nenes i joves

Fundació Atenea organitza el taller sobre lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de nens / es i joves que tindrà lloc a Madrid el 28 de novembre del 2014 (09: 30h a 19: 00h) i el 29 de novembre del 2014 (10 : 00h a 14: 00h). L'objectiu d'aquest taller és reconèixer la situació de vulnerabilitat que afecta molts joves a Espanya analitzant aquesta situació a la llum dels drets humans i compartint alternatives d'economia social i ciutadana desenvolupades a Espanya i altres parts del món que construeixin una societat més equitativa .

 

Perfil Participants: Joves, integrants de bancs del temps de la Comunitat de Madrid i professionals d'entitats / associacions socials que treballen amb joves.

Lloc: C / Antonia Lancha nº50

Continguts principals del taller:

  • Lluita contra la pobresa i la desigualtat.
  • Atenció a la vulnerabilitat de nens / es i joves
  • Realitat Social a Espanya
  • Els Drets Humans a la pràctica
  • L'enfocament basat en Drets Humans
  • Moviments d'economia social i la participació ciutadana

 

Inscripcions

XIV Jornades Banc del Temps, la pràctica de la conciliació

Conciliació, paritat, usos dels temps, desigualtat en el repartiment de les tasques, la intersecció entre les polítiques (públiques) i les empreses, noves formes d’organització de la societat, posar el focus en tasques que romanen invisibles. En definitiva, algunes de línees d’actuació i d’engranatge per donar forma a una societat més justa i no travessada únicament pels imperatius dels interessos dels mercats i que es van posar sobre la taula a les XIV Jornades del Banc del Temps que es van celebrar al CaixaFòrum organitzades per l’Associació Salut i Família.

Una manca de conciliació que afecta i recau en “la qualitat de vida de les dones, dels menors i dels qui necessiten cura”, segons va apuntar la Directora General de l’Associació, la sra. Elvira Méndez, ja que són “les dones les qui suporten la càrrega de feina”, "parlem de tenir cura els uns dels altres”.

També en aquest sentit va transcórrer la presentació de la proposta de la Iniciativa per la Reforma Horària, a càrrec de Fabian Mohedano, qui va fixar el repte de “tornar a dinar a les 13h i sopar a les 20h”, en una racionalització dels horaris, i de retruc, en l'organització laboral.

En total, prop d’un centenar d’assistents es van donar cita en unes jornades en les que també va haver-hi espais per presentació de les experiències d’altres Banc del Temps, en una taula rodona moderada per la coordinadora de l’Associació, la sra. Josefina Altés i en les que van exposar les realitats dels bancs de Saragossa, Vilanova i la Geltrú, Manoteras i el de Sarrià. “Ara hem de saber gestionar la diversitat”, amb aquesta frase va cloure la Sra. Elvira Méndez la XIV Jornada del Banc del Temps. 

L’Associació Salut i Família signa un conveni per la posada en marxa del Banc de Temps a Caldetes

L’Associació Salut i Família ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes i el Banc del Temps de Caldetes per impulsar aquesta institució. Els firmants de l’acord per part de l’Associació ha estat la seva directora, la senyora Elvira Méndez, l’alcalde Joaquim Arno, en representació del consistori i la senyora Dolors Vinyals del Banc del Temps, tot i que no va poder assistir a l’acte.

Així, Caldes d’Estrac s’incorpora a la xarxa del Bancs del Temps que coordina l’Associació Salut i Família encarregada de fer el seguiment i la difusió de la recent creada entitat.

Us podeu inscriure trucant al telèfon: 93.791.04.77 o enviant un correu a bdt@caldetes.cat

Materials de la Jornada a Madrid: "Maternidades Vulnerables"

 Jornada "Maternidades Vulnerables". Madrid, 24 de octubre de 2014

 

Taller de Bones Pràctiques "Acceso de Mujeres y Familias Vulnerables a Recursos Sociales, Sanitarios y de Apoyo Familiar"

L'Associació Salut i Família i la Creu Roja Espanyola organitzen a Madrid el Taller de Bones Pràctiques "Acceso de Mujeres y Familias Vulnerables a Recursos Sociales, Sanitarios y de Apoyo Familiar", que es realitzarà el proper 23 d'octubre a la seu madrilenya de la Creu Roja (Avgda. Reina Victoria, 26).

Entre les iniciatives a analitzar dins de l'àmbit de l'accés de dones i famílies vulnerables als recursos de salut figuren els programes "De compatriota a compatriota" de l'Associació Salut i Família i el Centre de Dia Infantil promogut per la Creu Roja Espanyola de Salamanca. Pel que fa al suport i l'orientació social i jurídica, es presentaran els projectes "Brúixola" i "Intervenció amb Dones Migrants amb Bebés".

L'activitat s'adreça a professionals de l'àmbit de la salut, serveis socials i jurídics que treballen a ONG i serveis públics.

Inscripcions gratuïtes a través del formulari disponible aquí.

Consulteu aquí el programa de l'activitat.

Taller de sensibilització "Com buscar feina avui? Eines per la recerca activa de feina"

L'Associació Salut i Família i la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina) organitzen el taller de sensibilització "Com buscar feina avui? Eines per la recerca activa de feina".

L''objectiu d'aquest taller, que es realitzarà dijous 18 de setembre a la seu de Fedelatina (C/ Nou de Sant Francesc, 15. 08002 -Barcelona) és atorgar als/les participants les eines més eficaces per a la recerca de feina i, alhora, consells pel moment de l'entrevista de feina.

Trobareu el formulari d'inscripcions a aquest enllaç.

Podeu consultar aquí el programa del taller.

XIV Jornades Internacionals "Bancs del Temps x Conciliació de la Vida Familiar i Laboral"

L'Associació Salut i Família organitza a Barcelona les XIV Jornades Internacionals "Bancs del Temps x Conciliació de la Vida Familiar i Laboral", que es celebraran el proper 16 i 17 d'octubre a CaixaForum Barcelona, Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 · 08038 Barcelona).

Hi haurà tres tallers: "Eines de millora de la gestió de les secretaries dels Bancs dels Temps", "Dinamització dels Bancs dels Temps" i "Comunicació i difusió dels Bancs del Temps", a més d'una tutoria amb assessorament sobre com posar en marxa un BdT.

Es pot descarregar el programa o a través d'aquest enllaç.

L'activitat és gratuïta però cal inscriure's abans del 3 d'octubre a través del formulari disponible aquí.

Participem a Helsinki a l’”European Employer’s Forum for Work-Life Balance”

Elvira Méndez, directora general de l’Associació Salut i Família, representarà l’entitat els dies 8 i 9 de setembre a Helsinki en la conferència “European Employer’s Forum for Work-Life Balance”, organitzada per la Confederació d’Organitzacions Familiars de la Unió Europea (COFACE).

Sota el lema “2014: l’Any de la Reinvenció del Lloc de Treball”, l’activitat reunirà ocupadors públics, privats i del tercer sector per tal de discutir sobre llocs de treball favorables per a les famílies que ofereixin un millor balanç entre família i feina per als treballadors.

L’Associació Salut i Família informa sobre els Bancs del Temps a les Festes de Gràcia

Aquest agost tornem a celebrar les Festes de Gràcia amb un punt d’informació sobre els Bancs del Temps, perquè tothom pugui conèixer millor com funciona aquesta Xarxa coordinada per l’Associació Salut i Família.

Hi serem del 15 al 21 d’agost i ens podreu trobar, com cada any, a la Plaça de la Revolució.

Us hi esperem!

Preparem un octubre actiu a Còrdova

L’Associació Salut i Família organitza diferents activitats a Còrdova durant el mes d’octubre. La primera, programada pel dia 7 d’octubre, s’emmarca dins el programa Brúixola i té com a objectiu parlar sobre l’Orientació i Suport Integral per a Dones i Famílies Vulnerables. Podeu consultar aquí el programa preliminar.

El dia següent, 8 d’octubre, tindrà lloc la jornada sobre el programa Maternidades Vulnerables, adreçada a personal tècnic i de orientació de famílies en situació de vulnerabilitat.

Ambdues activitats es coorganitzen amb l'associació Encuentraacuerdos i compten amb el suport de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, l’Instituto Andaluz de la Mujer i la Fundació Atenea.

Publicació de l'Avaluació del Programa Brúixola

L'Associació Salut i Família publicarà properament el document d'avaluació del seu Programa Brúixola d'orientació jurídica en l'àmbit familiar, a través del qual ofereix suport a dones que es troben en situacions de canvi i/o de conflicte.

Exposició del programa A Resguard als vagons dels FGC

Exposició de l'Associació Salut i Família: "Programa A Resguard: Atenció i orientació per una Vivenda Digna". Una sèrie de cartells ubicats als vagons de la línia Barcelona-Vallés dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) informen, del 16 de juliol al 16 d'agost, sobre aquest servei gratuït i confidencial de l'entitat.

 

Materials de la jornada "Habitatge digne: Accés i drets"

Ja teniu disponibles al web de l'Associació Salut i Família els continguts de les ponències de la jornada "Habitatge digne: Accés i drets", organitzada per aquesta entitat amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa".

Fent clic en aquest enllaç trobareu els continguts de les intervencions de Carme Trillas, Cap d’Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona; Adrian Berry, de Garden Court Chambers a Londres; Elvira Méndez, directora general de l'Associació Salut i Família; Lídia Martín, de la comunitat de lloguer i serveis Llogam, i el vídeo de la ponència de Ricard Ruiz de Querol, presentador del projecte Crowd Funded Housing.

L'objectiu de la Jornada, que s'emmarca dins les activitats del programa "A Resguard" de l'Associació Salut i Família, va ser debatre sobre l'accés a l'habitatge digne a Catalunya en l'actual context de crisi.

Si voleu veure les imatges de l'activitat, no us perdeu l'àlbum disponible a la nostra pàgina de Facebook.

Podeu consultar aquí el programa de l'activitat.

Trobada d’Amistat entre Famílies Hospitalàries

El programa Famílies Hospitalàries de l’Associació Salut i Família va celebrar divendres 18 de juliol la seva festa de tancament de cicle. Tanquem el primer semestre de l’any en companyia dels qui ens han acompanyat participant de les activitats del programa i donem la benvinguda a l’estiu.

Hi va assistir el Cor Raval i es va fer un assaig obert amb artistes del Taller de Músics.

Presentació del Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet obre des del 15 de juliol un nou Banc del Temps gràcies al suport de l’Ajuntament de Santa Coloma i Fundació Privada Integramenet.

El nou centre s’incorpora a la Xarxa de Bancs del Temps coordinada per l’Associació Salut i Família, des d’on han rebut suport per a la seva posada en marxa.

L’equip també ha rebut el recolzament dels BdT de Sant Martí i Sant Cugat.

Podeu consultar el tríptic informatiu d'aquest Banc del Temps aquí.

Taller d'Equitat de Gènere i Usos del Temps a la premsa malaguenya

El diari Málaga Hoy dedica una nota el taller "Equitat de Gènere i Usos del Temps", celebrat el 8 i 9 de juliol a Màlaga i organitzat per la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby de Mujeres en el marc del projecte "Ciutadania a parts iguals".

Liderada per l'Associació Salut i Família, aquesta iniciativa s'orienta al foment de la Ciutadania Activa, recolzant-se en la Xarxa de Bancs del Temps existents a Andalusia, Catalunya i Madrid.

Podeu llegir aquí la notícia.

Programa del taller.

A favor d’una maternitat elegida

El proper dijous 10 de Juliol a les 19:00 hores al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) s’estrenarà el documental “Yo decido. El tren de la libertad” seguit d’un debat i la lectura d’un manifest el pro del dret de les dones a decidir lliurement la seva maternitat.

Més informació: http://www.cccb.org/ca/audiovisual-fora_de_programa-46506

La sexualitat dels "altres" catalans a Catalunya Ràdio

L’Associació Salut i Família va participar, a través de la seva mediadora cultural Griselda Paredes, en el programa “Les mil i una nits” de Catalunya Ràdio emès dijous 3 de juliol, dedicat a explorar la sexualitat dels “altres” catalans. Durant la tertúlia es va conversar sobre els punts en comú i les diferències a l’hora d’abordar la sexualitat en família entre les diferents cultures establertes a Catalunya.

Podeu escoltar aquí el Podcatst del programa.

Taller Equitat de Gènere i Usos del Temps a Màlaga

En el marc del projecte Ciutadania a Parts Iguals que promou l’Associació Salut i Família es va celebrar el taller Equitat de Gènere i Usos del Temps, organitzat per la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres els dies 8 i 9 de juliol a Màlaga.

Consulteu aquí el programa del taller.

L'Associació Salut i Família assisteix a la reunió del Grup Promotor de la iniciativa Ara és l'Hora

L'Associació Salut i Família, representada per la seva directora general, Elvira Méndez, participarà el proper 2 de juliol en la reunió del Grup Promotor de la Iniciativa per la Reforma Horària "Ara és L'Hora", dedicada a incidir en la reforma dels horaris per tal d'assolir un ús del temps més racional en la recerca de creixement i benestar.

Pàgines