Publicacions destacades

Butlletí juny 2013 (espanyol)

Butlletí maig 2013 (espanyol)

Memòria 2012 Grups de suport i orientació a mares de tots els orígens (català)

Recomanacions finals: formació de gestors de Bancs del Temps (espanyol, francès, anglès, italià, portuguès)

Fer front a l'impacte de la violència de parella al lloc de treball, 2011 (anglès)

Fer front a la violència de parella al lloc de treball, 2011 (espanyol)

Fer front a l'impacte de la violència de parella al lloc de treball, 2011 (espanyol)

Fer front a l'impacte de la violència de parella al lloc de treball, 2011 (anglès)

El dret dels estrangers a viure en família a Espanya, 2012 (espanyol)

El dret dels estrangers a viure en família a Espanya, 2012 (espanyol)

Guia Didàctica del Banc del Temps Escolar, 2013 (espanyol)

Memòria 2012 del Servei de Compatriota a Compatriota (espanyol)

Memòria 2012 del Programa d'Atenció a la Maternitat a Risc (espanyol)

Memòria d'activitats 2010-2011 (espanyol)

Memòria d'activitats 2009-2010 (espanyol)

Memòria 2012 del Servei de Compatriota a Compatriota (català)

Memòria 2012 Programa Atenció a la Maternitat a Risc (català)

Guia Didàctica del Banc del Temps Escolar, 2012 (català)

Impacte de la reforma de l'assistència sanitària a Espanya sobre la cobertura pública i universal (espanyol)

Memòria d’activitats 2010-2011 (català)

Memòria d’activitats 2009-2010 (català)

Informe de resultats 2009 (català)

Informe de resultats 2008 (català)

Informe de resultats 2006-2007 (català)

La zona grisa de la violència de parella contra les dones immigrants, 2010 (català)

Pàgines