Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social

Banc del Temps Escolar

El Banc del Temps Escolar és un programa educatiu basat en l’aprenentatge cooperatiu. Hi participen tots els alumnes intercanviant, compartint i aprenent coneixements, habilitats i competències. El Banc del Temps educa en els valors de la reciprocitat, el respecte a l’altre, la iniciativa personal i el compromís.

 

Beneficiaris del Banc del Temps Escolar

El BdTE treballa amb la diversitat d’alumnes presents a les aules de tal forma que se’n treu profit de la riquesa que suposa la diversitat cultural dels alumnes i les seves famílies. Promou la participació activa de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills i les seves filles i reforça la implicació del professorat.

Objectius del projecte BdTE

- Millorar la convivència a l’escola

- Augmentar el rendiment escolar

- Enfortir les habilitats comunicatives dels alumnes

- Facilitar els vincles entre alumnes i professorat

- Crear oportunitats d’aprenentatge a través de l’ajuda mútua

Implementació i desenvolupament del BdTE

El Banc del Temps és un programa senzill, adaptable i flexible en el seu desenvolupament a les aules d’educació primària, secundària, batxillerat i formació professional. El BdTE es pot portar a terme adoptant diverses modalitats docents i educatives com ara:

  • Programa d’acció tutorial
  • En matèries concretes
  • Tallers grupals o intergrupals
  • Sessions monogràfiques

PROGRAMA FINANÇAT PER:

Dirección General de Migraciones    


 

Banc del Temps Escolar
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts