Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social

Temps Retrobat

 

 

 

L’Associació Salut i Família està seriosament involucrada en la promoció i el disseny de POLÍTIQUES DE TEMPS que inclouen la reforma horària i propostes de nous usos i organització dels temps socials, laborals, domèstics i personals. 

A Catalunya i Espanya, la corresponsabilitat en la cura dels/les fills/es i de les persones dependents presenta una enorme bretxa de dedicació entre dones i homes. 

La major part de l’activitat no remunerada de suport i manteniment de la vida humana recau sobre les dones i, en el millor dels casos, elles són les que es fan càrrec de la planificació domèstica i de l’organització de la cura així com de la part que els hi pertoca en un repartiment suposadament igualitari.

La digitalització a les llars i els llocs de treball està facilitant tímidament el repartiment de les tasques de cura alhora que la bretxa salarial en contra de les dones i el malbaratament del talent femení és un motiu de preocupació pública.

Les dones dormen menys, descansen menys, fan poca o gens d’activitat física i treballen de mitjana més hores que els homes. Aquesta situació palesa de desigualtat s’agreuja entre les dones migrades i també entre les que tenen menor qualificació professional.

El Projecte TEMPS RETROBAT aplega informació i avaluació sobre Bones Pràctiques així com opinions i propostes contrastades per evolucionar cap a cotes de més igualtat de gènere en els usos del temps, de més benestar en la vida de les dones i, de retruc, d’una vida millor per a tothom.

 


Enllaços

 

Documents

 

Notícies

 

 


 

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts