Butlletí de l'Associació Salut i Família gener 2016