Detecció i atenció psico-social precoç de la violència domèstica contra dones vulnerables, 2009 (català)