DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2021

Al llarg de la pandèmia per la COVID-19 ha sobresortit el talent de les dones a la recerca mèdica i social, als treballs essencials i en la cura de pacients, persones dependents, menors i famílies. L’Associació Salut i Família celebra aquest Dia Internacional de les Dones 2021 honorant a les dones que han tingut i continuen tenint cura de tothom des del sistema sanitari.

dimarts, febrer 23, 2021