Equip Humà

Directora General: Elvira Méndez Méndez - emendez@saludyfamilia.es

 

Coordinadors/es:

Carolina Herrera, Coordinadora de Programas - cherrera@saludyfamilia.es

Matilde Gómez Lázaro: Coordinadora Administrativa  mgomez@saludyfamilia.es

Marta Roca Minguell: Coordinadora General de Programes  mroca@saludyfamilia.es

 

Especialistes en Medicina Preventiva:

Dra. Elvira Méndez

Dra. Montse Plana

 

Advocades:

Concha Par

Joana Lumbierres

Psicòlogues:

Lola Cabrera

Treballadores Socials:

Sara Gilbert

Sandra Martínez

Maria Victoria Alloza Solsona

 

 

Mediadors/es interculturals:

Azra Asim, mediadora Paquistán

Saher Naeem, mediadora Paquistán

Noshaba Ahmed, mediadora Paquistán 

Raushanara Begum, mediadora Paquistán

Malik Mohammad, mediador Paquistán

Benito de Castillo de Austria, mediador Filipinas

Griselda Paredes, mediadora latina

Sonia Lodh, mediadora Bangladesh

Ikram Benamar Ilali, mediadora Magreb

 

 

Banc del Temps Escolar: saludyfamila@saludyfamilia.es

Orientadora formativa i laboral:   saludyfamilia@saludyfamilia.es

Responsable de Comunicació: Àngels Gómez Ayala - comunicacio@saludyfamilia.es

 

Administratives:

Eva Garrido Izquierdo

Rosana Real

 

Assessors

Assessor Fiscal: Martí Sistané.
Assessor Informàtic: Josep M. Llampallas.
Assessor Comptable: Sergi Virgili.

Col·laboradores en Tallers i Diàlegs:

Cristina Sánchez Miret. Sociòloga.

Elia Pérez Bailón. Fisioterapeuta.

 

Voluntariat:

Carme Comes. Infermera. Grups de Suport i Orientació a Mares de tots els Orígens

Joan Ferrer. Advocat programa  'A resguard'

Dr. Manuel Honrado, Servei Consell de Planificació Familiar

Laura de la Torre. Metgessa especialista en promoció de la salut voluntària .Projecte Cada madre importa

Josefina Altés,  Projecte Bancs del Temps 

Claudia María  Franco Parra       Projecte Bancs del Temps

Maria Teresa Alonso de Medina Alberic   Projecte Bancs del Temps