Memòria d’activitats del projecte Infancia i Mediterrani, 2006 (espanyol)