Oportunitats i barreres per a l'empleabilitat de les dones vulnerables