Taller Drets de Familia

L'objectiu del taller és oferir la informació jurídica necessària per comprendre la igualtat de drets entre dones i homes en la vida familiar així com la prioritat que té la protecció dels menors en qualsevol forma de convivència familiar.
Amb aquest taller les persones participants podran disposar d' informació precisa i d'alta qualitat, alhora que serà un espai idoni per a plantejar i resoldre els dubtes sobre l'aplicació
efectiva de la igualtat de drets entre dones i homes a la vida familiar.
Aquest Taller està adreçat a dones i famílies en general i líders d'associacions i organitzacions que treballen amb dones i famílies d'origen immigrant.

dijous, juliol 8, 2021
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts