Treball en xarxa

L’Associació Salut i Família és membre actiu d’associacions i xarxes de cooperació i intercanvi.