Taller de gènere i sexualitat femenina

30 setembre 2020 - 11:00am to 3:00pm

L’objectiu del Taller és brindar coneixements actualitzats sobre a)
La forma en que ens construïm com a dones, b) Les diferents
expressions de la sexualitat femenina, c) La cura imprescindible
del sòl pèlvic com a font de salut i benestar sexual.
Amb aquesta Taller les persones participants podran comptar amb
algunes eines útils per a prendre decisions sobre la seva posició
com a dones a la societat actual, per a viure sense culpa el desig
sexual i les diverses manifestacions de la sexualitat femenina i per
a conèixer les cures bàsiques i imprescindibles del sòl pèlvic.
Aquest Taller està adreçat a dones i famílies en general i lideresses
d’associacions i organitzacions que treballen amb dones i famílies
d’origen immigrant. Serà un espai idoni per a expressa i resoldre
dubtes i debatre les qüestions més rellevants per a les
participants.