Taller CAMINS ENLLAÇATS: TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL

14 octubre 2021 - 10:30am to 1:00pm

L 'objectiu del Taller és brindar informació jurídica essencial sobre els drets en l'àmbit laboral a Espanya, fent especial èmfasi en el règim de la feina domèstica i de cura, al dret a la baixa remunerada per maternitat i paternitat i en les deduccions fiscals per mare treballadora. També es desenvoluparà la perspectiva de la feina com generador de drets  econòmics, motor de la integració social i font d'aprenentatge de valors democràtics. Les dones d'origen immigrant participants al taller podran presentar i resoldre dubtes sobre els camins que faciliten la ocupabilitat i la conciliació de la vida familiar i laboral.

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts