Notícies

Jornada Transformando Vulnerabilidad (Madrid)

La Asociación Salud y Familia programa la próxima edición del programa Transfomando Vulnerabilidad en Madrid; con el apoyo de UNAF, FAMS y ‘la Caixa’.

Será el próximo 21 de octubre en Caixa Fòrum (Madrid)
La jornada contará con la ponencia inaugural ‘Claves de un modelo integral de atención a las mujeres y familias vulnerables’ a cargo de la Dra. Elvira Méndez. Directora General de la Asociación Salud y Familia.
Seguirá la charla de la Sra. Teresa Jurado ‘Desigualdades sociales y vulnerabilidad de las familias: retos y oportunidades’
Concluirá con el apartado ‘Transformando vulnerabilidades: experiencias de atención a la diversidad familiar’ que incluye la charla ‘Experiencia de los Centros de Apoyo a las familias del Ayuntamiento de Madrid’  impartida por la Sra. Laura Piñeiro, DIrectora de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) y ‘Empoderamiento de las mujeres con discapacidad’ a cargo de la Sra. Isabel Caballero. Coordinadora de la Fundación CERMI.

 

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada Transformant Vulnerabilitat (Barcelona)

L'Associació Salut i Família organitza la jornada Transformant Vulnerabilitat al Palau Macaya de Barcelona el 28 d'octubre de 2021 en horari de 9:30 a 13:30

La Jornada abordarà les ponències de 'Claus d'un model integral d'atenció a dones i famílies vulnerables' a càrrec de la directora general de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez; continuarà amb l'exposició 'Les desigualtats socials i vulnerabilitats de les famílies: reptes i oportunitats’ de la Sra. Cristina Sánchez Miret i tancarà la jornada la presentació de el programa Pre Infant amb la Sra. Nausica Castelló. Responsable de l'Àrea d'Infància i Família de l'Associació Benestar i desenvolupament a i la ponència de la Sra. Aina Sau, 'Atenció Integral a Dones migrades' de l'àrea d'apoderament econòmic de la Fundació SURT.

 

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

TALLER DE DRETS LABORALS

L'objectiu del Taller és la de brindar informació jurídica essencial sobre els drets en l'àmbit laboral a Espanya, fent especial èmfasi en el règim de la feina domèstica i de cura, en el dret a la baixa remunerada per maternitat i paternitat i en les deduccions fiscals per mare treballadora. Serà els dies 14 i 21 d'octubre en horari de matí. 

PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE NORMATIU CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

L’Associació Salut i Família ha estat convidada pel Ministerio de Igualdad a participar en la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte normatiu consistent en la modificació de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Aqui pots llegir la nostra aportació...

Jornada Transformando Vulnerabilidad - Salamanca/Zoom

La Asociación Salud y Familia organiza la Jornada Transformando Vulnerabilidad en Salamanca, será el día 4 de noviembre a través de la plataforma Zoom
INSCRIPCIONES

Participació de l'Associació Salut i Família a IATUR

L'Associació Salut i Família, representada per la Directora General, la Dra. Elvira Méndez Méndez participarà activament en els actes de la 43 conferència de l' Associació Internacional per a la Recerca en Ús del Temps (IATUR, en les seves sigles en anglès)

Seran del 27 al 29 d'octubre i la Dra. Elvira Méndez participarà en el panell Bancs del temps, un exemple de cohesió social i veïnal compartint el temps i Visites a casos d’ús: Bancs del temps

Més infomació

Memòria d'activitats 2020 de l'Associació Salut i Família

L’Associació Salut i Família ret comptes públicament sobre els programes desenvolupats i els resultats obtinguts durant l’any pandèmic 2020. Les nostres activitats han contribuït a sostenir i cobrir necessitats estructurals molt diverses de milers de famílies vulnerables 

Enllaç

PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA PÚBLICA DE L' 'OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER'

L’Associació Salut i Família ha estat convidada per l' 'Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer' a participar a la consulta pública relativa a com reformar i actualitzar les iniciatives públiques contra la violència de gènere. Aquí pots llegir la nostra aportació.

DIA MUNDIAL DE LA SALUT SEXUAL 2021

La promoció de la salut sexual necessita entorns socials que fomentin relacions íntimes lliures de coacció i violència on la diversitat d’orientació sexual sigui respectada. La prevenció consisteix a evitar les conseqüències no desitjades de l’activitat sexual. Ambdós enfocaments són necessaris i complementaris per a cuidar la salut sexual a tots els grups socials i a qualsevol edat.

Participació a la consulta pública de l'avantprojecte de llei de diversitat familiar i suport a les famílies

L’Associació Salut i Família ha estat convidada pel Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a participar en la consulta pública prèvia a l’avantprojecte de Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies. Aqui pots llegir la nostra aportació...

Taller d'alimentació saludable

L'Associació Salut i Família organitza el Taller d'alimentació saludable els dies 3 i 6 d'agost. Es tractarà el tema de menjar en família amb infants: un temps de qualitat per a les relacions; a càrrec de la  Dra. Elvira Méndez. mèdica especialista en medicina preventiva i salut pública.
 

Sortida al Castell de Montjuïc

L'Associació Salut i Família organitza una sortida amb les famílies i infants al Castell de Montjuïc Serà el dissabte 28 d'agost de 10:30 a 13:00

Places limitades.
inscripcions a saludyfamilia@saludyfamilia.es
Sortida realitzada en col·laboració amb el programa Apropa Cultura.

Taller Drets de Familia

L'objectiu del taller és oferir la informació jurídica necessària per comprendre la igualtat de drets entre dones i homes en la vida familiar així com la prioritat que té la protecció dels menors en qualsevol forma de convivència familiar.
Amb aquest taller les persones participants podran disposar d' informació precisa i d'alta qualitat, alhora que serà un espai idoni per a plantejar i resoldre els dubtes sobre l'aplicació
efectiva de la igualtat de drets entre dones i homes a la vida familiar.
Aquest Taller està adreçat a dones i famílies en general i líders d'associacions i organitzacions que treballen amb dones i famílies d'origen immigrant.

Sortida al Zoo

L'Associació Salut i Família organitza una sortida amb les famílies i nen@s al Zoo de Barcelona. Serà el dissabte 17 de juliol de 10:30 a 13:00 Places limitades. Inscripcions a saludyfamilia@saludyfamilia.es Soda realitzada en col·laboració amb el programa Apropa Cultura. 

#Actuemperlaigualtat. Participació de l’Associació Salut i Família en el Fòrum GENERATION EQUALITY

L’Associació Salut i Família participà en els events del Fòrum GENERATION EQUALITY convocat per Nacions Unides i especialmente a les àrees "Drets sexuals i reproductius" i "Violència de Gènere", aportant així el coneixement i l’experiència dels més de vint anys que l’entitat  dedica a aquests temes i representada per la coordinadora la Sra. Marianella Botta. Aquest Fòrum promou les sinergies entre els principis dels drets humans i la igualtat de gènere per tal d’impulsar la reivindicació per la igualtat entre dones i homes i de promoure la visibilització de les aportacions de les dones. El fòrum es va celebrar del 30 de Juny al 2 de Juliol 2021.

Ara més que mai: SORTIR A TEMPS

Aquest estudi qualitatiu descriu com actua la violència de parella contra les dones vulnerables mitjançant un efecte cascada on a cada capa de control i violència masclista se n’afegeix una de nova que potencia els abusos successius. Segons es va instal·lant, la violència de parella té un efecte sistèmic de llarga durada en la vida de les víctimes afectant tots els àmbits com ara el funcionament emocional i cognitiu, la salut, la relació amb els fills, el manteniment de les xarxes familiars i socials, l’activitat laboral, domèstica i de lleure així com la recerca i l’obtenció d’ajut. Llegir més 

28 MAIG DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES 2021

L’Associació Salut i Família es suma a aquesta celebració internacional i a favor d’iniciatives que promoguin una millora substancial del temps propi del que disposen les dones per tenir cura i regenerar la seva salut. És imprescindible combatre la pobresa de temps de les dones per a poder desenvolupar estils de vida saludables en alimentació, activitat física, relacions igualitàries, absentisme del tabac i altres tòxics i suficients hores de son.

TEMPS PROPI: FONT DE SALUT

DESCANSAR EN FAMILIA: LA NOSTRA FONT D’ENERGIA

L’Associació Salut i Família celebra el Dia Internacional de les Famílies (15 de maig) destacant la importància de compartir temps en família i donant un especial valor al temps de descans junts que fomenta l’afecte entre els menors i les seves mares i pares.

Aquesta convivència familiar ens permet a tothom reposar la nostra energia i gaudir d’una vida més saludable i autònoma.

Campanya de sensibilització de la Renda 2020

L'Associació Salut i Família convida a la ciutadania a marcar la X a la casella 106 destinada a activitats d'interès social en la Declaració de la Renda 2020 per tal de que es destini el 0,7% dels impostos a programes socials que desenvolupen les organitzacions no governamentals.

 Gràcies a la decisió solidària de totes les persones en la declaració de la renda es financen programes de les ONG dirigits a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat i exclusió social, especialment agreujada per l’efecte demolidor de la pandèmia.

Les persones vulnerables viuen moments de gran dificultat i sense el suport de les ONG no podran tirar endavant. Amb aquest senzill gest ajudes a l'Associació Salut i Família i als moltes altres entitats socials Independents.

Sant Jordi 2021

Informe de Nacions Unides reflecteix que 1 de 4 dones a Llatinoamèrica no pot decidir sobre el seu cos

El Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA per les seves sigles en anglès) ha publicat el seu informe anual on s'inclou l'estudi ‘El meu cos em pertany: reclamar el dret a l'autonomia i l'autodeterminació’ el qual aborda per primera vegada l'autonomia corporal a tot el món, definida com “prendre decisions sobre el propi cos sense por de la violència, sense coacció i sense que ningú decideixi sobre un mateix”.

Aquest estudi evidencia la situació actual de les dones i nenes en 57 països en via de desenvolupament basant-se en 3 eixos o factors: l'accés a la salut, el poder triar mètodes anticonceptius i el tenir relacions sexuals consentides, encara que també inclou uns altres, com el matrimoni infantil o l'esterilització forçada. De la mateixa forma, aquest document reflecteix que a Amèrica Llatina i el Carib el 26% de les dones entre 15 i 49 anys, la qual cosa correspon a 1 de cada 4 dones, no pot decidir sobre el seu propi cos: no poden usar anticonceptius, no poden negar-se a tenir relacions sexuals o quedar embarassada en contra de la seva voluntat.

Poder decidir sobre un mateix és una qüestió de dignitat i va de la mà del dret a la integritat corporal, a poder "viure lliures d'actes físics de coerció o de la violència sobre el cos", segons l'estudi.

En aqust enllaç es pot trobar la publicació:

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA COL.LABORA A LA PLATAFORMA DELS DRETS HUMANS DE LES DONES

L'Associació Salut i Família col·labora a la plataforma dels Drets Humans de les Dones . L’Associació per a les Nacions Unides ha posat en marxa la plataforma virtual internacional “Derechos de las Mujeres, Fuente de Vida” que compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones, amb l’objectiu de donar visibilitat i denunciar les greus vulneracions dels drets de les dones com ara el feminicidi, l’explotació sexual, el matrimoni forçat o la violència obstètrica entre altres  a nivell internacional. Aquesta plataforma vol ser un espai de reflexió i denuncia per a totes aquelles persones i associacions a nivell mundial,  que dia a dia treballen en la lluita i reivindicació dels drets de les dones i les nenes i que en el actual context mundial es troben en un risc extrem de vulneració. 

Per donar-vos a conèixer la plataforma, l'Associació ANUE us convida a la seva presentació oficial el dia 15 d’abril de 18h a 18.45h via zoom. 

Podeu accedir a la presentació a través del següent enllaç:

https://zoom.us/j/97404696536?pwd=dlp2aTQ4ejM2NmRPZDFCU0xBYXJyQT09

 

Màlaga/Maternitats Vulnerables

L'Associació Salut i Família organitza la Jornada Maternitas Vulnerables a Málaga a través de Zoom. Es tractarà del tema de l'Atenció proelecció a la Maternitat Vulnerable a càrrec de la Directora General de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez. La Sra. Yolanda Segovia Segovia, presidenta de la Federación COAMIFICOA exposarà la ponència Vulnerabilidad y necesidades de las Madres con Discapacidad. També haurà la taula rodona 'La Maternidad en los márgenes'

Serà el 14 d'abril de 10: a 13:30

Programa i inscripcions

LITIGIO ESTRATÉGICO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR

Manuela fue una mujer salvadoreña quien en febrero del año 2008 sufrió una caída y posteriormente un parto precipitado, fue trasladada a un hospital por sus familiares y estando allí fue denunciada a las autoridades por el personal médico que la atendió, posteriormente fue esposada a una camilla acusada del delito de aborto.

Manuela murió en el año 2010 condenada a 30 años de prisión por homicidio cuando en realidad sufrió una emergencia obstétrica. La causa de la muerte de Manuela fue un cáncer linfático avanzado que no fue detectado ni tratado a tiempo. A Manuela se le negaron sus derechos de asistencia sanitaria y legal apropiada, fue una mujer inocente que murió en las peores condiciones imaginables. Su caso en contra del Estado Salvadoreño se ha presentado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador y el Centro por los Derechos Reproductivos frente a la mayor instancia judicial del continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se espera que la misma falle a su favor.

 

Cas Manuela y familiares Vs El Salvador

L’Associació Salut i Família ha presentat a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una al·legació en el cas Manuela y familiares Vs El Salvador sumant-se a les accions liderades pel Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local i la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

Manuela va ésser una dona que va patir en 2008 una greu emergència obstètrica junt amb la mort del seu nounat i que va ser denunciada a la Fiscalia pels metges que la van atendre per un presumpte delicte d’avortament. Durant la seva estada a l’hospital va ser immobilitzada amb grillons i traslladada immediatament a la presó sense l’assistència de cap advocat. Posteriorment, la judicatura de El Salvador va dictar una sentència de 30 anys de presó per un delicte d’homicidi agreujat.

Manuela va morir als 33 anys complint condemna a causa d’una diagnosi tardana i un tractament incomplert d’un limfoma de Hodgkin. La seva família ha perseverat demanant justícia i reparació per a Manuela que va patir gravíssimes vulneracions dels seus drets humans.

Veure document PDF

Pàgines

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts