Notícies

L'Associació Salut i Família amb la campanya "Invertir en la Infància - Trencar el cicle de la Desigualtat"

L'Associació Salut i Família participa a la Campanya de suport a la recomanació de la Comissió Europea "Invertir en la Infància - Trencar el cicle de la Desigualtat", basant-se en la realitat de que la infància es veu afectada de manera desproporcionada per la pobresa i l'exclusió social. Malgrat els compromisos per resoldre la situació, més d'un de cada quatre nens (27,7%) es troba en risc de pobresa o exclusió social a la Unió Europea. Amb la ferma convicció per part de l'Associació que els/les nens/es que creixen en situació de pobresa o exclusió social tenen menys possibilitats que els seus iguals de tenir èxit a l'escola, gaudir de bona salut i desenvolupar tot el seu potencial en la vida i que la forma en què Europa tracta als nens i nenes en el si de la Unió Europea i en el món determinarà el seu futur.

Per això s'ha instat els representants de l'Estat al Parlament Europeu a que signin la Declaració Escrita en Invertir en la Infància 42/2015 i prenguin les mesures oportunes per dur-la a terme.

Manifest dels Bancs del Temps respecte als refugiats/ades del conflicte Siri

La xarxa de Bancs del Temps ha redactat un manifest de recolzament a les entitats que acullen als refugiats del conficte de Siria, així: 

"s’adreça als equips gestors de les secretaries per tal d’oferir-les-hi suport quan arribi el moment d’acollir a les persones refugiades que aniran arribant, sens dubte necessitades de suport emocional i amb les dificultats derivades de la situació per la que han passat, però també amb l’esperança de refer-se i d’incorporar-se com a veïnes als diversos barris i/o municipis del nostre país"

El vicepresident de l'Associació Salut i Familia, el Sr. Eduard Sagarra, entrevistat per Mònica Terribas al Matí de Catalunya Ràdio

El vicepresident de l'Associació Salut i Familia, i President de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya , el Sr. Eduard Sagarra ha estat entrevistat aquest matí a les 10h per Mònica Terribas al programa El Matí de Catalunya Ràdio

 

La xarxa dels Bancs del Temps a la mostra d'Associacions de la Mercè

Durant els dies 20-21 i 24 de setembre, la xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i Família participarà a la Festa Major de Barcelona amb un estand informatiu dins la Mostra d'Associacions que s'organitza a la Plaça de Catalunya. A més, s'oferirà la xerrada "Diversitat de models de Bancs del Temps", el diumenge dia 20 a les 18h a l'Auditori que s'establirà a la Plaça de Catalunya que anirà a càrrec de la coordinadora, Josefina Altés.

 

Informe Maternitat en l'adolescència & el seu impacte intergeneracional - Conseqüències de les restriccions legals de l'avortament'

 

La Comissió de Sanitat del Senat ha donat llum verda a la reforma de l'avortament per impedir que les menors puguin interrompre l'embaràs sense consentiment patern per a la seva aprovació en el Ple, el 9 de setembre, després de rebutjar, amb els vots del PP, els set vets de l'oposició a aquesta iniciativa. 

L'Associació Salut i Família ha redactat l'informe 'Maternitat en l'adolescència & el seu impacte intergeneracional - Conseqüències de les restriccions legals de l'avortament' amb l'objectiu de posar a disposició de la societat informació contrastada i actualitzada sobre l'impacte en un conjunt de causes i efectes sanitaris i socials intergeneracionals de les restriccions a la capacitat de les adolescents per decidir sobre l'avortament voluntari. Amb això, es pretén contribuir a una comprensió racional de les greus conseqüències que es derivarien d'aquesta restricció legal.

La directora de l'Associació, la Dra. Elvira Méndez, presentarà una comunicació sobre aquest informe al III Congrés Internacional de Ciutats Amigues de la Infància, que es celebrarà al CaixaFòrum de Madrid els dies 10 i 11 de setembre 

El CATSALUT amplia la cobertura sanitària als estrangers en situació irregular

D'ençà el 23 de Juliol de 2015, els immigrants en situació irregular tindran accés, tot just s'acabin d'empadronar, al primer nivell d'assistència sanitària que inclou l'atenció a l'embaràs, l'accés al programa infància amb salut, incloses les vacunacions i l'atenció a un seguit de malalties transmissibles així com la prestació farmacèutica corresponent.

Aquestes mateixes persones podran accedir de forma automàtica al segon nivell d'assistència sanitària que abasta la totalitat de les prestacions i serveis sanitaris públics un cop hagin passat tres mesos del seu empadronament continuat a Catalunya.

L'Associació Salut i Família continuarà facilitant l'accessibilitat de la població vulnerable al sistema sanitari públic a través del Servei DE COMPATRIOTA A COMPATRIOTA que col·labora, entre d'altres organismes sanitaris i socials, amb el CatSalut.

Accés a la Instrucció 08/2015:

Accés a la nota de premsa

Publicació de les tres guies del programa 'Ciutadania A parts Iguals'

Ja s'han publicat les guies corresponents al programa 'Ciutadania A parts Iguals' que promou l'Associació Salut i Familia associada amb SOS Racisme i Fundación Atenea; cadascuna de les entitats ha editat la seva pròpia guia en referència al seu àmbit d'actuació; així la que correspon a l'Associació Salut i Família es basa en la governança dels Bancs del Temps i porta com a títol 'Guía operativa para la Gobernanza de los Bancos del Tiempo' i tal com diu a l'entradeta:

És fruit de l'experiència acumulada per l'Associació Salut i Família en l'impuls i la coordinació de Bancs del Temps i el treball en col·laboració amb persones expertes de diversos Bancs del Temps. Perquè l'associacionisme no és un art ni una teoria, és una pràctica. A participar aprenem participant, i es pot explicar per escrit. Però per fer-ho es requereix experiència, i assumir d'entrada que serà un procés col·lectiu que requereix d'una pluralitat d'aportacions per recollir coneixements diferents i destil·lar pautes comunes. Difícilment serà el resultat del treball d'una sola persona.

Per part de SOS Racisme , s'ha editat la de 'No discriminación y combate del racismo y la xenofobia" basada en les seves experiències i recorregut professional 

La Guia del Antiracisme va dirigida a totes les persones individuals, organitzacions de participació ciutadana i entitats socials i culturals que són conscients de la importància d'apropar i comprendre la diversitat cultural del seu entorn. El foment de la Ciutadania Activa hauria d'incloure valors com la participació, la inclusió, la igualtat i la defensa dels drets humans

I Fundación Atenea que ha plasmat els seus coneixements i know how en la guia que porta el títol de Lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes

El compromís de Fundació Atenea amb la millora de la vida de les persones, així com la seva experiència de treball directe amb joves i persones en situació de vulnerabilitat, ens va moure a participar en aquest projecte adreçat a enfortir a les estructures dels bancs del temps, conformades i promogudes per la societat civil, així com promogudes per ajuntaments, les quals també tenen com a objectiu millorar la vida de les persones a través de la constitució de xarxes de suport mutu, com a alternativa al funcionament d'una societat que genera desigualtats. (...) Aquesta guia pretén ser una eina de transferència de coneixement dirigida als bancs del temps que esperem sigui d'utilitat.

 

L'Associació Salut i Família, part integrant del Consell Assessor per a la Reforma Horària

L’Associació Salut i Família referma el seu compromís amb la iniciativa per la Reforma Horària amb la incorporació de la Presidenta de l’Associació, la Sra. Assumpta Baig Torras i de la Directora General , la Dra. Elvira Méndez al Consell Assessor per a la Reforma Horària.

D’aquesta manera es manté el compromís de l’Associació Salut i Família en els usos i la distribució del temps  recolzant una normativa que impulsa una europeïtzació dels horaris per tal de guanyar qualitat de vida per tothom. Entre aquestes mesures es recull, per exemple, avançar l’hora de dinar i de sopar.

Carta oberta als ministres de sanitat de la Unió Europea

A continuació adjuntem en el seu idioma original (anglès) la carta oberta als ministres de sanitat dels estats membres de la Unió Europea, i prèvia a la reunió del Consell EPSCO (El Consell en la seva formació d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors ) a Luxemburg el 19 de juny de 2015, on es discutirà la dimensió de la salut en l'agenda europea de la migració. Durant la reunió informal del Consell EPSCO a l'abril 2014 a Atenes, els ministres de Salut van acordar facilitar l'accés a l'atenció sanitària per a tots els migrants, així com la necessitat que "els serveis de salut especials per a grups de migrants particularment vulnerables". Al juny de 2014, a les Conclusions sobre la crisi econòmica i l'assistència sanitària, el Consell va reconèixer que "l'accés universal a la salut és molt important en el tractament de les desigualtats en salut".

La carta, impulsada per PICUM, (Plataforma per a la Cooperació Internacional per a Immigrants Indocumentats), Metges del Món i Epha (European Public Health Alliance), i ratificada (entre d'altres) per l'Associació Salut i Família

Compromís del President del Govern de la Generalitat amb la Reforma Horària

La Iniciativa per a la Reforma Horària es va reunir amb el president Mas amb l’objectiu de posar de relleu la feina feta al llarg del darrer any i mig i posar fil a l’agulla als reptes que venen en els propers mesos, cabdals per impulsar la Reforma Horària. La Setmana dels Horaris (del 8 al 12 de juny) se situa en l’equador de l’acció de la iniciativa ciutadana.

 

A la reunió hi ha assistit, el President Mas, la Vicepresidenta Ortega i el Conseller Homs. Per part de la Iniciativa per a la Reforma Horària, una desena de membres del Grup Motor encapçalats per Fabian Mohedano, entre els que està present l'Associació Salut i Família amb la seva directora, la Dra. Elvira Méndez i la presidenta de la Junta Directiva, la Sra. Assumpta Baig.

 

Des del punt de vista del procés de la Reforma Horària, se li ha demanat que impulsi a partir de juliol 5 taules –una per accelerador- que condueixin a pactes i acords sectorials previs a la reforma global i integral prevista per al 2016. També se li ha argumentat que seria necessària la creació d’una Oficina de la Reforma Horària adscrita al Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat ja en el marc de la XIII Legislatura, alhora que es creava una comissió legislativa –en plena sintonia amb el consens sorgit a la Comissió d’Estudi- i que estigués adscrita a la Comissió d’Afers Institucionals. La concertació, la promoció i la legislació haurien d’anar sincronitzades amb lideratge polític clar.

 

En l’àmbit del treball se li ha argumentat que el Govern hauria de liderar processos per tal que des de la negociació col·lectiva es pugui contribuir a la reducció del desfasament horari de 2 hores en relació al teixit productiu de la resta del món. També s’haurien de buscar fórmules per incentivar les empreses (en les que sigui possible) que es comprometin a canviar els horaris per dinar al voltant de les 13:00h amb l’objectiu de finalitzar a les 18:00h. la jornada de treball. A més, seria bo que es posés en valor les bones pràctiques realitzades, així com les dades que mostren els beneficis econòmics d’una millor organització horària. Des d’un punt de vista de relat, cal incorporar a la normativa a Catalunya en matèria d’horaris la dimensió de salut pública i comunitària -més enllà de la conciliació-. I finalment, com ha de contribuir a reduir els problemes de mobilitat que pot originar la modificació horària així com els que genera la bretxa digital si es plantegen mesures de teletreball.

 

Pel que fa a l’ensenyament, se li ha argumentat perquè cal promoure un tipus de jornada similar a altres a Europa, que inclogui dinar en un horari saludable (al voltant de les 12:00h, que divideix les classes en sessions de matí i tarda i que inclou activitat de lleure en l’horari escolar, que garanteixi l’estada de l’alumnat al centre fins al menys les 15:30h i que, per a aquelles famílies que ho necessiten, també es garanteix accés a altres activitats de tarda fins a les 18:00h. També s’ha reflexionat sobre la idoneïtat d’adaptar els horaris lectius de la universitat catalana als de la resta d’universitats del món. Així com el fet de millorar la distribució dels dies festius, espaiant l’actual concentració, a imatge de la resta de països europeus.

 

Quant al comerç, li plantegem el model d’horaris comercials aprovat en el Parlament de Catalunya l’any passat. Ens cal atendre les noves necessitats que provoca la nova realitat horària i que requereix de més flexibilitat en l’oferta de serveis. Caldrà estudiar l’impacte del que significa la Reforma Horària, fins i tot des del punt de vista del comportament del consumidor o del comportament de les empreses, segons tipologia, segons localitzacions, per tal que les mesures preses no siguin perjudicials.

 

L’Administració també té un paper fonamental en aquesta reforma, li hem dit al president que cal convertir-la en agent actiu, impulsora i exemplificadora. Per altra banda, que cal adequar l’agenda política de tots els càrrecs electes i equips directius al marc horari que s’adopti. Els treballadors públics haurien d’ajustar l’horari a partir de l’avançament de la pausa de descans de 7:45h. i 9:45 h. i la de dinar a 12:30h.-14:30h. i tot això ha de fer-se si es continua progressant en la implantació de l’administració electrònica en els tràmits adreçats a la ciutadania, fent un seguiment real de l’ús i accessibilitat.

 

Finalment, pel que fa a la cultura l’oci i la participació; hem comentat al president que caldrà ajustar l’oferta televisiva al nou ritme de vida quotidiana. Cal garantir la convivència a partir de diferents usos del temps a Barcelona o altres realitats turístiques, amb dos tipus d’horaris que poden (segurament han) de ser diferents i conviure harmònicament, com passa a Londres, París, Berlín o Nova York. Haurem d’anticipar les conseqüències que genera els avenços de la Reforma Horària en relació a la restauració. Finalment caldrà posar en valor el treball altruista en els drets i deures del voluntariat, així com implantar mesures de flexibilitat per poder fer compatible el compromís associatiu.

(Nota de premsa de la Iniciativa per la Reforma Horària)

L'Associació Salut i Família a les jornades sobre immigració del projecte Sh.are, a Pàdua

L'Associació Salut i Família, en qualitat de partner del projecte Sha.re (Sh.A.R.E. Sharing Acceptance’s Results and Experiences) va assistir a les jornades del 29 i 30 de juny a Pàdua sobre la pràctica de l'acollida i integració de menors estrangers a l'escola i al servei sòcio sanitari, juntament amb representants del soci italià (Cooperativa GEA, Xarxa de molts colors Verona, Treviso i USSL 9 USSL 6 Vicenza) i europea (ASI - Porto i INTERKULTUR - Colònia). Per part de l'Associació, assisteixen la seva directora, la Dra. Elvira Méndez i la mediadora Griselda Paredes 

Aquí teniu les fotografies 

Participació de la Dra. Elvira Méndez a la jornada sobre 'La lluita contra la desigualtat en l'atenció sanitària adreçada a la salut integral i l'atenció social del migrant'

La directora de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez participarà en les properes jornades a Oslo dirigides a la lluita contra la desigualtat en l'atenció sanitària adreçada a la salut integral i l'atenció social del migrant dintre de les 23na. edició de les conferències internacionals de promoció de la Salut als hospitals i serveis sanitaris. 

L'Associació Salut i Família a les jornades sobre immigració del projecte Sh.are, a Pàdua

L'Associació Salut i Família, en qualitat de partner del projecte Sha.re (Sh.A.R.E. Sharing Acceptance’s Results and Experiences) assistirà a les jornades del 29 i 30 de juny a Pàdua sobre la pràctica de l'acollida i integració de menors estrangers a l'escola i al servei sòcio sanitari, juntament amb representants del soci italià (Cooperativa GEA, Xarxa de molts colors Verona, Treviso i USSL 9 USSL 6 Vicenza) i europea (ASI - Porto i INTERKULTUR - Colònia)

Propera publicació de l'informe 'Maternitat en l'adolescència i el seu impacte intergeneracional'

De manera imminent, l'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA difondrà l'informe 'Maternitat en l'adolescència i el seu impacte intergeneracional' que, basant-se en l'evidència científica disponible, alerta de les greus conseqüències sanitàries i socials de les restriccions legals de l'avortament a les adolescents. Aquest informe està dirigit als decissors polítics, les organitzacions de joves, les organitzacions socials i de dones i de tota la ciutadania activa. 

Nou canal de youtube a 'EntreIguales'

El programa d'integració ciutadana 'EntreIguales' ha creat un espai de participació a través d'un nou canal de Youtube inspirat en els vídeos que reflecteixen els valors fundacionals del programa. nuevo canal de Youtube inspirado en videos que reflejan los valores fundacionales del programa

Aquí us deixem l'enllaç 

 

Jornades de portes obertes als centres educatius (0-16 anys)

Abans del període de preinscripció, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

Aquí podeu consultar els centres

Prestacions del Programa d'Atenció a la Maternitat a Risc

El programa Atenció a la Maternitat a Risc, desenvolupat per l’Associació Salut i Família amb el suport del CatSalut, ofereix serveis a les dones i famílies vulnerables arreu de Catalunya als àmbits de la prevenció de la interrupció voluntària de l’embaràs i de la promoció de la salut reproductiva i materna.

El programa es basa en els principis pro-elecció i compta amb la següent cartera de prestacions:

 • Test d’embaràs immediat i fiable
 • Informació i acompanyament individual a les dones que es troben en una situació d’embaràs no desitjat.
 • Suport psicològic a dones i parelles
 • Contracepció immediata de llarga durada.
 • Tramitació immediata de la targeta sanitària
 • Grups de suport a la maternitat i servei de guarderia
 • Grups de suport i orientació per a mares adolescents i joves de tots els orígens. Servei de guarderia.
 • Prestacions per a prevenir la pobresa i la privació infantil

Exposició 'Ciutadania A parts Iguals'

Des del projecte Ciutadania A Parts Iguals, del que l’Associació Salut i Família n’és la promotora, s'ha dissenyat una Exposició Itinerant  sota el títol “Ciutadania a parts iguals. Temps i oportunitats per a la reciprocitat i l’equitat”,que es posa a la vostra disposició a partir de l’1 de gener de 2015.

L'exposició té una estructura popup d'alta qualitat en alumini anoditzat plata i està formada per 9 panells (73x73 cm) de tela elàstica integrats en una peça única (223x223). És fàcilment plegable i transportable i conté també un petit manual d’ús per a la seva correcta utilització.

Aquí la teniu en format digital perquè la pugueu veure i us demanem que en cas de voler-la albergar al vostre Banc del Temps envieu un correu a  vmartinez@saludyfamilia.es.

 

 

Exposició itinerant 'Per la igualtat de tracte i d'oportunitats'

Emmarcada en el programa 'Propers' es presenta l'exposició 'Per la igualtat de tracte i d'oportunitats'.

Una mostra en què es pot trobar alguns dels àmbits més importants del barri: El Raval multicultural, les dones i les famílies com a eix central de la vida diària, la convivència ciutadana i l'associacionisme com a motor de canvi i la igualtat de tracte i oportunitats com a eina de futur.

L'exposició es troba al Centre Cívic Drassanes (C / Nou de la Rambla, 43) fins a final d'any, del 2 al dia 16 de gener al CIAJ (C/Sant Oleguer 6-8, Barcelona) i del 16 al 31 de gener a l'Associació de Mestres Rosa Sensat (Av.Drassanes, 3 de Barcelona).

El programa 'Propers' s'inspira en una idea oberta del futur del barri del Raval de Barcelona, i per això es plantegen reptes davant les desigualtats en l'accés als béns públics.

 

Els horaris interminables i la salut de les dones

A la nostra societat la gestió del temps és una exigència cada vegada més important: arribar a temps, sincronitzar, preveure, decidir en el moment adequat. El temps és un motor d'oportunitats socials. Una persona exclosa és aquella a la qual no es permet acoblar el seu temps als temps públics on flueixen oportunitats vitals com ara l'ocupació, el reconeixement, o la millora de la posició social. Una persona marginada no està només situada en una perifèria espacial sinó que viu literalment en un altre temps.

Vivim en una societat on el ritme de gairebé totes les interaccions socials s'ha accelerat. L'organització actual del treball, les tecnologies omnipresents de la informació i la comunicació, les transaccions econòmiques instantànies i els transports ultra ràpids actuen com turboreactors de temps imprimint ritmes discordants i alhora plantejant noves exigències de sincronització entre temps diversos. Les dificultats d'entrellaçament i cohesió entre el temps de treball, el temps familiar, el temps per exercir la ciutadania activa i el temps personal s'han multiplicat i provoquen cada vegada majors disparitats entre dones i homes, entre generacions i entre persones amb diferent posició social i econòmica.

El temps és un recurs i alhora també conforma el medi en què es desenvolupen les nostres vides. Per això, compassant l'evolució social s'han anat establint diferents convencions en la divisió del temps diari. Aquestes convencions són els horaris que fixen límits entre el temps dedicat al treball remunerat, a l'estudi, a la vida familiar, ciutadana i de relació i el temps inexcusable per restaurar i regenerar el nostre cos i ment. Els horaris configuren l'estructura temporal i també delimiten els espais de la vida. Fins a èpoques recents, les convencions horàries han tingut present d'alguna manera que els éssers humans no podem estabilitzar només amb mitjans defensius i que necessitem temps per expandir utilitzant les nostres capacitats de relació i donant marge a la nostra creativitat.

 

Horaris i usos del temps no són el mateix tot i que estan estretament lligats. Les convencions horàries són el pern sobre el qual giren, s'articulen i es distribueixen els usos socials del temps. Estem immersos en un món fluid en què el poder d'uns sobre els altres s'exerceix cada vegada més a través de formes rítmiques. Les apropiacions del temps aliè prenen la forma de l’apressament, la impaciència i la impuntualitat. Totes aquestes modalitats d'imposició de temps estimulen l'acceleració social que ens força a condensar episodis vitals i que desafia les capacitats humanes per integrar amb èxit les experiències temporals.

Els horaris allargats, partits, tardans i interminables que encara avui són la pauta temporal dominant a Espanya provoquen un miratge d'abundància i flexibilitat del temps disponible i afavoreixen la contínua intrusió del temps dels altres en el temps propi. Necessitem contemplar els horaris que regeixen a Espanya sense trastocar els signes que ens informen sobre la realitat: les nostres pautes temporals afavoreixen un ús del temps sobrecarregat, ineficient i buit de vida, ens impedeixen pensar i visualitzar els canvis necessaris per sincronitzar de forma equitativa entre dones i homes les lògiques temporals dispars que tots patim i a més ens ofereixen un accés molt escàs als amortidors de temps que contribueixen a la reducció de l'estrès.

A Espanya, els horaris a l'ús afavoreixen i reforcen que visquem en contenidors temporals que es creuen i s'interfereixen per tot arreu. En aquest context, les dones actuen d'organitzadores i sincronitzadores de les lògiques temporals dispars dels membres dels seus grups familiars i assumeixen majoritàriament la cura dels menors, els adults dependents i les tasques de la llar amb independència que alhora facin un treball remunerat. A més a més, un terç de les dones assumeixen en solitari la cura dels menors, la meitat de les dones que viuen amb persones adultes dependents es fan càrrec en solitari dels seus familiars i quatre de cada deu dones realitzen també en solitari les tasques de llar.

La sobrecàrrega de funcions i tasques que les dones compleixen en la vida diària afecta de ple als factors de producció d'una bona salut: les dones gaudeixen de menys temps de son, descans i oci que els homes, fan menys exercici físic, pateixen pràcticament el doble de símptomes de dolor i malestar i problemes de salut crònics com ara ansietat, dolor cervical i lumbar crònics i mal de cap són presents en el doble de dones que d'homes. En conjunt, les dones declaren tenir un pitjor estat de salut que els homes encara que diuen trobar-se millor que en dècades anteriors. La percepció d'una salut de baixa qualitat presenta un gradient negatiu en funció de la posició social de tal manera que les dones més desfavorides i vulnerables perceben tenir un pitjor estat de salut amb un diferencial de gairebé vint punts respecte a les dones més ben situades.

Els horaris espanyols contribueixen al fet que el temps propi de les dones, ja de per si molt escàs, es vegi contínuament fragmentat, interferit i retallat, perpetuen les llargues i inefectives jornades de treball, reforcen l'opció del treball femení a temps parcial i suposen un seriós obstacle per avançar en la coresponsabilitat entre dones i homes en les tasques de cura i domèstiques. Necessitem horaris i usos del temps que ens permetin alleugerir les nostres vides precisament perquè ens veiem com el que som, éssers humans, unitats fràgils que vivim en estreta veïnatge i alhora ens cal espais de retir del soroll del grup. Per això, si concertéssim un nou format d'horaris ens donaríem l'oportunitat d'alimentar les forces plàstiques remodeladores i regeneradores de la nostra vida social i personal.

 

Elvira Méndez Méndez

Metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública i directora de l'Associació Salut i Família

Jornades Tècniques dels Bancs del Temps a Sevilla

La Sra. Josefina Altés participa en representació de l'Associació  Salut i Família a les Jornades Tècniques del Banc del Temps de Sevilla "'Ajuda Mutua i xarxes comunitàries: Bancs del Temps i d'altres iniciatives dins de l'Economia col·laborativa i del Projecte Europeu Cross"

Les jornades seran el 20 i 21 de gener de 2015 al Centre Social Polivalent Hogar Virgen de los Reyes (Fray Isidoro de Sevilla s/n), i comptaran amb la participació del Banc del Temps de Màlaga.

XIV Jornades Banc del Temps, la pràctica de la conciliació

Conciliació, paritat, usos dels temps, desigualtat en el repartiment de les tasques, la intersecció entre les polítiques (públiques) i les empreses, noves formes d’organització de la societat, posar el focus en tasques que romanen invisibles. En definitiva, algunes de línees d’actuació i d’engranatge per donar forma a una societat més justa i no travessada únicament pels imperatius dels interessos dels mercats i que es van posar sobre la taula a les XIV Jornades del Banc del Temps que es van celebrar al CaixaFòrum organitzades per l’Associació Salut i Família.

Una manca de conciliació que afecta i recau en “la qualitat de vida de les dones, dels menors i dels qui necessiten cura”, segons va apuntar la Directora General de l’Associació, la sra. Elvira Méndez, ja que són “les dones les qui suporten la càrrega de feina”, "parlem de tenir cura els uns dels altres”.

També en aquest sentit va transcórrer la presentació de la proposta de la Iniciativa per la Reforma Horària, a càrrec de Fabian Mohedano, qui va fixar el repte de “tornar a dinar a les 13h i sopar a les 20h”, en una racionalització dels horaris, i de retruc, en l'organització laboral.

En total, prop d’un centenar d’assistents es van donar cita en unes jornades en les que també va haver-hi espais per presentació de les experiències d’altres Banc del Temps, en una taula rodona moderada per la coordinadora de l’Associació, la sra. Josefina Altés i en les que van exposar les realitats dels bancs de Saragossa, Vilanova i la Geltrú, Manoteras i el de Sarrià. “Ara hem de saber gestionar la diversitat”, amb aquesta frase va cloure la Sra. Elvira Méndez la XIV Jornada del Banc del Temps.

 

Aquí us deixem les intervencions i els materials de la XIV Jornada del Bancs del Temps:

- Intervenció de la Sra. Agnes Uhereczky en nom de COFACE: Bancs del Temps

- Intervenció Sra.Elvira Méndez, Directora de l'Associació Salut i Família: "XIV Jornadas Internacionales Banco del Tiempo. Conciliación x la vida familiar i laboral"-

- Experiències Banc del Temps Vilanova i la Geltrú

- Experiències Banc del Temps Zaragoza

- Intervenció Sr. Fabián Mohedano, promotor per la iniciativa per la reforma horària 

- Intervenció Sra. Verònica Martínez, coordinadora del projecte 'Ciutadania A partes Iguales'

 

 

 

 

Presentació del Programa 'Maternidades Vulnerables' a Còrdova

L'Associació Salut i Família i 'maternitat vulnerable'  va ser present a les jornades de Còrdova

La directora de l'Associació, la Sra. Elvira Méndez va impartir la xerrada de 'Atenció Pro-elecció a la Maternitat a Risc ". Aquesta trobada comptà amb l'assistència de la Sra. Marisa Sala Baldoví. Presidenta de Associació Encuentraacuerdos, la Sra. Mercedes Bermúdez Arroyo i la Sra. Lourdes Pastor Martínez, directora Projectes. Plataforma Andalusa de Suport al Lobby Europeu de Dones.

Aquests actes organitzats conjuntament amb l'associació encuentr@cuerdos , està dirigit a personal tècnic i d'orientació de famílies en situació de vulnerabilitat.

L'activitat rep el suport de la Plataforma Andalusa de Suport al Lobby Europeu de Dones, l'Institut Andalús de la Dona i la Fundació Atenea

A continuació us facilitem el material i la documentació de les jornades:

Intervenció Sra. Elvira Méndez: "Atención prro elección a la maternidad de riesgo"

Intervenció Sra. Lourdes Pastor: "Maternidades Vulnerables"

Intervenció Sra. Paz Casillas: "Apoyarte, espacio entre mujeres"

Intervención Sra. Maribel Herrera: Presentación ADIMA

 

L'Associació Salut i Família a les Jornades Brúixola: Orientació i Suport Integral per a Dones i Famílies Vulnerables

L'Associació Salut i Família va participar en les jornades sobre el programa 'Brúixola: orientació i suport integral per a dones i famílies vulnerables' i 'maternitat vulnerable' del 7 d'octubre a Còrdova

El programa es va presentar es el propassat dimarts dia 7 i, a més de la inauguració, l'Associació Salut i Família aporta l'experiència de la Sra. Concha Par-López Pinto, advocada de l'entitat . La directora, per la seva banda, participarà a la taula rodona, 'Experiències d'Orientació i Suport a Dones i Famílies Vulnerables' a la intervenció de la tarda.

Aquests actes organitzats conjuntament amb l'associació encuentr@uerdos, està dirigit a personal tècnic i d'orientació de famílies en situació de vulnerabilitat.

L'activitat rep el suport de la Plataforma Andalusa de Suport al Lobby Europeu de Dones, l'Institut Andalús de la Dona i la Fundació Atenea.

A continuació us adjuntem la documentació i materials presentats

Intervenció Sra. Concha Par: Presentació Programa

Intervenció Sra. Elvira Méndez: Experiencias de orientación y apoyo a familias vulnerables

Intervenció Sra. Sonia Vergara: Orientación y apoyo integral para familias vulnerables

Intervenció Sr. Eduard Sagarra:  Orientación Jurídica y Apoyo Psicológico para mujeres y familias de todos los orígenes

Intervenció Sra. Lourdes Pastor: Experiencias de orientación y apoyo a familias vulnerables

Taller a Madrid sobre la lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de nens/nenes i joves

Fundació Atenea organitza el taller sobre lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de nens / es i joves que tindrà lloc a Madrid el 28 de novembre del 2014 (09: 30h a 19: 00h) i el 29 de novembre del 2014 (10 : 00h a 14: 00h). L'objectiu d'aquest taller és reconèixer la situació de vulnerabilitat que afecta molts joves a Espanya analitzant aquesta situació a la llum dels drets humans i compartint alternatives d'economia social i ciutadana desenvolupades a Espanya i altres parts del món que construeixin una societat més equitativa .

 

Perfil Participants: Joves, integrants de bancs del temps de la Comunitat de Madrid i professionals d'entitats / associacions socials que treballen amb joves.

Lloc: C / Antonia Lancha nº50

Continguts principals del taller:

 • Lluita contra la pobresa i la desigualtat.
 • Atenció a la vulnerabilitat de nens / es i joves
 • Realitat Social a Espanya
 • Els Drets Humans a la pràctica
 • L'enfocament basat en Drets Humans
 • Moviments d'economia social i la participació ciutadana

 

Inscripcions

Pàgines