Àrea de Prevenció de la Violència de Gènere

Prevenció de la Violència de Gènere

La violència contra les dones consisteix a qualsevol acte o intenció que origini dany o patiment físic, sexual o psicològic a les dones i inclou amenaces, coerció o privació arbitrària de llibertat tant a la vida privada com a la vida pública. Aquesta violència es perpetra contra les dones principalment en raó del seu gènere i condició personal.

 La gran magnitud de la violència contra les dones va portar que l’Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea i els governs nacionals, regionals i locals l’hagin considerat un problema prioritari de salut pública i una amenaça pel progrés de la igualtat i la no discriminació entre dones i homes.

La violència contra les dones es manifesta a totes les classes socials, nivells econòmics i educatius i tant a l’àmbit urbà com rural. Tanmateix, les dones amb pocs recursos educatius i econòmics refereixen patir violència familiar i de parella més freqüentment que les dones pertanyents a sectors socials menys desfavorits.

L’Associació Salut i Família està fermament compromesa en la recerca operativa, en la prevenció i detecció precoç de la violència de parella contra les dones vulnerables i en l’atenció immediata a les víctimes.

La cartera de prestacions i activitats inclou:

  • Detecció i cribatge actiu de l’existència o no de violència de parella en la vida de totes les dones ateses als diversos programes i serveis.
  • Oferta d’atenció i orientació immediata de tipus jurídic i psicològic a les dones víctimes de violència.
  • Treball en xarxa amb recursos públics d’atenció a les dones víctimes de violència.
  • Estudis sobre les bases socials i culturals de la violència de parella contra les dones immigrades

JORNADA 'BENEFICIS DE LA PR`CTICA DEL CRIBATGE DE LA VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS'

23/X -ZOOM

Programa

Breu CV Dr. Santiñá

Abstract Dr. Santiñá

CV Rosa Codina

Abstract Rosa Codina

CV Rebeca Martínez

Abstract Rebeca Martínez

Ponencia Rebeca Martínez

CV Belén Frugoni

Abstract Belén Frugoni

CV Beatriz Cantero:

Abstract Beatriz Cantero

CV Elvira Méndez: 

Ponencia Dra. Elvira Méndez: Beneficios del cribado de violencia de pareja en los Servicios Sanitarios Sociales

CV Crsitina Sánchez Miret

Video de la jornada

 


PROGRAMA FINANÇAT PER:

 

Institut Català de les Dones


WEB GEOVIOLENCIA SEXUAL

 

Prevenció de la Violència de Gènere
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts