Àrea de Prevenció de la Violència de Gènere

Prevenció de la Violència de Gènere

La violència contra les dones consisteix a qualsevol acte o intenció que origini dany o patiment físic, sexual o psicològic a les dones i inclou amenaces, coerció o privació arbitrària de llibertat tant a la vida privada com a la vida pública. Aquesta violència es perpetra contra les dones principalment en raó del seu gènere i condició personal.

 La gran magnitud de la violència contra les dones va portar que l’Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea i els governs nacionals, regionals i locals l’hagin considerat un problema prioritari de salut pública i una amenaça pel progrés de la igualtat i la no discriminació entre dones i homes.

La violència contra les dones es manifesta a totes les classes socials, nivells econòmics i educatius i tant a l’àmbit urbà com rural. Tanmateix, les dones amb pocs recursos educatius i econòmics refereixen patir violència familiar i de parella més freqüentment que les dones pertanyents a sectors socials menys desfavorits.

L’Associació Salut i Família està fermament compromesa en la recerca operativa, en la prevenció i detecció precoç de la violència de parella contra les dones vulnerables i en l’atenció immediata a les víctimes.

La cartera de prestacions i activitats inclou:

  • Detecció i cribatge actiu de l’existència o no de violència de parella en la vida de totes les dones ateses als diversos programes i serveis.
  • Oferta d’atenció i orientació immediata de tipus jurídic i psicològic a les dones víctimes de violència.
  • Treball en xarxa amb recursos públics d’atenció a les dones víctimes de violència.
  • Estudis sobre les bases socials i culturals de la violència de parella contra les dones immigrades.

 


PROGRAMA FINANÇAT PER:

 

Institut Català de les Dones


WEB GEOVIOLENCIA SEXUAL

 

Prevenció de la Violència de Gènere