Qui som

Què fem

L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

L’assistència i els serveis que desplega l’Associació Salut i Família abasten:

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L’atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l’embaràs.
  • L’orientació jurídica i psicosocial a l’àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • El suport a les necessitats socials bàsiques i a l’assentament.

Les famílies objecte de la finalitat de l’Associació Salut i Família són totes aquelles estructures primàries de suport per a la vida que cristal•litzen en formes plurals de convivència i, en conseqüència, inclouen, entre d’altres:

a) Diversitat d’origen, ètnia i nacionalitat: famílies natives, famílies immigrants, famílies de minories ètniques, famílies transnacionals.

b) Diversitat de composició sexual i generacional: famílies heterosexuals, famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, famílies homosexuals, famílies reagrupades.

Els programes i serveis desenvolupats per l’Associació Salut i Família s’adrecen principalment a garantir l’equitat d’accés als bens públics, com ara la salut, l’educació, l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable ó en risc d’exclusió social.

L'Associació Salut i Familia manté relacions actives de col•laboració amb diverses administracions públiques i paral•lelament desenvolupa una activitat sostinguda d'advocacia a favor de que les necessitats de les famílies i les persones vulnerables siguin objecte d'interès general i d'inversions econòmiques per part dels poders públics.

L'Associació Salut i Família acomplint la seva missió reforça el seu compromís social i ciutadà subscribint els Codis Ètics de les Associacions de Barcelona i de les Entitats Catalanes d'Acció Social

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

Codi Ètic de les Entitats Catalanes d'Acció Social


DOCUMENTACIÓ

Adhesió al codi ètic de les Associacions de Barcelona

Estatuts de l'Associació Salut i Família 

Comptes auditades 2022 de l'Associació Salut i Família

Comptes auditades 2021 de l'Associació Salut i Família

Comptes auditades 2020 de l'Associació Salut i Família 

Comptes auditades 2019 de l'Associació Salut i Família

 

Pla d'igualtat de gènere 2023-2026 

Pla de sistema de prevención del blanqueig de capitals y de finançament del terrorisme 2023-2026

Pla de sistemes d'avaluació i qualitat 2023-2026

Pla de sistemes de transparència i rendició de comptes 2023-2026


Pla de voluntariat 2021-2023

Memòria d'Activitats de l'Associació Salut i Família 2022

Balanç social (Infografia)

Protocol COVID19

Calidad en la atención a nuestr@s usuari@s

Protocol assetjament 

Normes sortides Bancs del Temps 

 

 

 

 

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts