Àrea de suport a dones i famílies

Programa Brúixola

Orientació jurídica a l’àmbit familiar

Quan les dones de tots els orígens i nivells socioeconòmics coneixen els seus drets i saben com utilitzar-los poden escollir millor:

 • Quins aspectes de la seva vida familiar poden canviar si ho desitgen.
 • Com fer-se respectar en situacions de conflicte familiar.
 • Com resoldre les situacions de conflicte familiar de forma favorable per a elles i els seus fills i filles.

Oferim orientació i suport a dones que es troben en:

Situacions de canvi:

 • Reagrupació familiar. Tràmits administratius i requisits.
 • Drets de la dona.
 • Circulació transnacional de menors.
 • Processos de reconeixement de paternitat i filiació.
 • Prestacions per fill/a a càrrec.

Situacions de conflicte:

 • Separació, divorci i guarda i custòdia.
 • Règim de visites i pensions per aliments per a menors.
 • Violència de parella.

Suport psicològic per a la vida personal i familiar

Quan les dones de tots els orígens i nivells socioeconòmics reben suport psicològic per a poder aclarir i ordenar-se les seves pròpies idees i pensar en el que més els hi convé, poden afrontar millor:

 • Molts dels canvis que succeeixen a les seves vides.
 • Com negociar amb la seva parella i/o famílies les diverses formes de combinar treball i vida familiar.
 • Els conflictes familiars i de parella evitant aïllar-se, culpar-se o bloquejar-se.

Oferim suport i orientació psicosocial a dones que es troben en:

Situacions de canvi:

 • Criança dels fills/es menors de tres anys.
 • Convivència amb fills/es adolescents.
 • Mares soles.
 • Reagrupació familiar de parella i/o fills/es.
 • Conciliació de la vida familiar i laboral.

Situacions de conflicte:

 • Separació i divorci.
 • Abandonaments i ruptures de parella.
 • Violència de parella.

Tots/es els/les usuaris/es del Programa "Brúixola" seran ateses gratuïtament.

JORNADES I TALLERS

Jornada Brúixola per als Drets Humans i la Salut Mental (Seu Anue, 14 de desembre 2023) 

Programa

Jornada Brúixola per als Drets Humans i la Salut mental (Pati Llimona, 4 de novembre 2022) 

Programa

Intervenció Dra. Elvira Méndez

Intervenció Sílvia Martín 

 

Jornada Brúixola per als Drets Humans (Palau Macaya, 2 de desembre 2021)

Programa

Abstract Concha Par

Abstract Eulalia Pascual

Abstract Silvia Martin

CV Concha Par

CV Elvira Méndez

CV EULÀLIA PASCUAL 

 

PowerPoint CONCHA PAR

PowerPoint SILVIA MARTIN

Jornada Brúixola: Orientació i suport jurídic i psicosocial per a famílies vulnerables 4/XII/2020 - ZOOM

Programa 

Intervenció Dra. Elvira Méndez

Intervenció Sra. Assumpta Baig- Maternitat Subrogada

Intervenció Sra. Concha Par 

Intervenció Sra. Silvia Martín

Jornada Brúixola: Orientació i suport jurídic i psicosocial per a famílies vulnerables 17/XII/2019 - CaixaForum Barcelona 

Programa

Intervenció Dra. Elvira Méndez

Intervenció Sra. Lidia Santos

Intervenció Sra. Concha Par

Enquesta de satisfacció Jornada

 

Jornada 'Los códigos de familia en España y la diversidad cultural'

La Asociación Salud y Familia, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y divorciadas, organiza la jornada 'Los códigos de familia en España y la diversidad cultural'

La jornada cuenta con dos mesas redondas, 'Códigos de Familia en España: Oportunidades y límites para la Interculturalidad' y una segunda 'Buenas Prácticas de Orientación y Apoyo Jurídico a Familias de todos los orígenes', esta última moderada por la Dra. Elvira Méndez Méndez, directora de la Asociación Salud y Familia. 

La jornada será el jueves, 27 de octubre de 9h a 14h en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, C/Serrano, 9 -28001 Madrid

PROGRAMA E INSCRIPCIONES


Jornada Brújula: Orientación y Apoyo Integral para Mujeres y Familias Vulnerables. Sevilla, 6 de octubre 2016

Programa

Intervención Elvira Méndez

Intervención Gracia Algarrada

Intervención Alicia Sánchez


Taller de Bones Pràctiques -  Accès a les Dones i Famílies Vulnerables a Recursos Socials, Sanitaris i de Suport Familiar 

L'Associació Salut i Família juntament amb Creu Roja Espanyola organitza el Taller de Bones Pràctiques - Accés de Dones i Famílies Vulnerables a Recursos Socials, Sanitaris i de Suport Familiar.

Dirigit a professionals de l'àmbit de la salut, serveis socials i jurídics que treballen en ONG i serveis públics. 

El taller serà el proper 23 d'octubre al Carrer Pozas, 14 28014 Madrid

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Jornada "Brúixola: Orientació i suport integral per a dones i famílies vulnerables". Còrdova,7 d' octubre de 2014

 


PROGRAMA FINANÇAT PER:

Ajuntament de Barcelona                   


 
Programa Brúixola
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts