Àrea de suport a dones i famílies

Programa De Bon Principi

 

El Projecte De Bon Principi. Atenció precoç a mares i famílies amb menors en risc de pobresa i exclusió social s’adreça a persones en pobresa severa i/o famílies monomarentals a fi de combatre la pobresa infantil i l’exclusió social oferint atenció emocional, enfortiment de competències personals i familiars i suport a la primera infància

 

El Projecte combat la pobresa infantil en famílies vulnerables mitjançant estratègies combinades de promoció de la salut i l’ocupació, cobertura de necessitats bàsiques i oportunitats de socialització intercultural.

S’enforteixen les competències maternes en alimentació saludable i criança positiva durant la primera infància mitjançant Grups de Suport a la Maternitat i Tallers sobre les temàtiques esmentades.

S’impulsa l’apoderament de les mares mitjançant formació bàsica en construcció de gènere, promoció de la salut sexual i reproductiva i accés directe a orientació personalitzada sobre formació ocupacional i inserció laboral.

Es contribueix a la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de lactants, fills/es de les mares vulnerables lliurant paquets d’alimentació gratuïts i apropant els serveis socials públics a les famílies en situació d’inseguretat alimentària.

S’ofereixen oportunitats de socialització intercultural mitjançant sortides familiars a l’aire lliure i a equipaments culturals de Barcelona.

Es facilita l’accés prioritari de les famílies i les mares vulnerables al mosaic de serveis de l’Associació Salut i Família.


TALLERS: 

Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE. 3 d’Agost 2021

Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE. 6 d’Agosto 2021.

Taller ÉSSER DONA AL SEGLE XXI. 10 de Setembre de 2021.

Taller CRIANÇA POSITIVA 12 i 18 de Novembre 2021 16 de desembre 

Taller SOL PELVIÀ 19 i 26 de noviembre 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts