Àrea de suport a dones i famílies

Programa A Resguard

Es tracta d’un servei gratuït d’orientació jurídica, microeconòmica i pràctica pel que fa a l’habitatge de propietat o de lloguer. S’adreça principalment a famílies vulnerables amb infants al seu càrrec a fi de que puguin trobar-se a resguard en un habitatge digne.

La cartera de prestacions inclou:

  • Assessorament microeconòmic i jurídic a mida adreçat a famílies que estiguin a risc de perdre el seu habitatge, sigui aquest de propietat o de lloguer.
  • Assessorament jurídic sobre necessitat i validesa de tot tipus de documents notarials, contractes de compravenda, contracte de lloguer, etc relatius a bens patrimonials o immobles.
  • Informació actualitzada a mida de les possibilitats econòmiques de cada família sobre habitatges disponibles amb preus de lloguer assequibles.

JORNADA "HABITATGE DIGNE. ACCÉS I DRETS" (4 de juliol de 2014)


PROGRAMA FINANÇAT PER:

Obra Social "la Caixa"


Programa A Resguard
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts