Calendar of events

February 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
1 February 2017 - 11:00am

Formació en gestió de la web i tutoria individualitzada per consultar dubtes. A càrrec de Josep Maria Llampallàs.

Sessió matinal de les 11h a les 13h

Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 11:00am

Formación en gestión de la web y tutoría individualizada para consultar dudas. A cargo de Josep Maria Llampallas.

Sesión matinal de las 11h a las 13h

Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 11:00am

Formación en gestión de la web y tutoría individualizada para consultar dudas. A cargo de Josep Maria Llampallas.

Sesión matinal de las 11h a las 13h

Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 11:00am

Formación en gestión de la web y tutoría individualizada para consultar dudas. A cargo de Josep Maria Llampallas.

Sesión matinal de las 11h a las 13h

Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 5:00pm

Formación en gestión de la web y tutoría individualizada para consultar dudas. A cargo de Josep Maria Llampallas.

Sesión de tarde de las 17h a las 19h

Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 5:00pm

Formación en gestión de la web y tutoría individualizada para consultar dudas. A cargo de Josep Maria Llampallas.

Sesión de tarde de las 17h a las 19h

Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 5:00pm

Formación en gestión de la web y tutoría individualizada para consultar dudas. A cargo de Josep Maria Llampallas.

Sesión de tarde de las 17h a las 19h

Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

 
1 February 2017 - 5:00pm

Formació en gestió de la web i tutoria individualitzada per consultar dubtes. A càrrec de Josep Maria Llampallàs.

Sessió de tarda de les 17h a les 19h

Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es

 
2 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a dones llatines (1es) dintre del programa 'Mares entre dues cultures' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a mares adolescents llatines (1es) dintre del programa 'mares entre dues cultures' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (1as) dentro del programa 'Madres a dos culturas' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (1as) dentro del programa 'Madres a dos culturas' 

 
2 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (1as) dentro del programa 'Madres a dos culturas' 

 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
8 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas (2as) dentro del programa 'Madres a dos culturas'

 
8 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a mares llartines (2es) dintre del programa 'mares a dues cultures'

 
8 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas (2as) dentro del programa 'Madres a dos culturas'

 
8 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas (2as) dentro del programa 'Madres a dos culturas'

 
9 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a mares adolescents llatines (1es) dintre del programa 'Mares entre dues cultures' 

 
9 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (1as) dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
9 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (1as) dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
9 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (1as) dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
15 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a mares adolescents llatines (2es) dintre del programa 'Mares a dues cultures'

 
15 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (2as) dentro del programa 'madres a dos culturas'

 
15 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (2as) dentro del programa 'madres a dos culturas'

 
15 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres adolescentes latinas (2as) dentro del programa 'madres a dos culturas'

 
 
17 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas (1as) dentro del programa 'madres entre dos culturas' 

 
17 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a mares llatines (1es) dintre del programa 'Mares entre dues cultures' 

 
17 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas (1as) dentro del programa 'madres entre dos culturas' 

 
17 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas (1as) dentro del programa 'madres entre dos culturas' 

 
18 February 2017 - 10:30am

La Xarxa del Banc del Temps organitza una sortida a l'Auditori de Barcelona a sentir al director Kazushi Ono que dirigeiz a Brahms i  Mozart

És una activitat possible gràcies al programa 'Apropa Cultura'

 
18 February 2017 - 10:30am

La Red del Banco del Tiempo organiza una salida en el Auditorio de Barcelona a sentir al director Kazushi Ono que dirigeiz a Brahms y Mozart

Es una actividad posible gracias al programa 'Acerca Cultura'

 
18 February 2017 - 10:30am

La Red del Banco del Tiempo organiza una salida en el Auditorio de Barcelona a sentir al director Kazushi Ono que dirigeiz a Brahms y Mozart

Es una actividad posible gracias al programa 'Acerca Cultura'

 
18 February 2017 - 10:30am

La Red del Banco del Tiempo organiza una salida en el Auditorio de Barcelona a sentir al director Kazushi Ono que dirigeiz a Brahms y Mozart

Es una actividad posible gracias al programa 'Acerca Cultura'

 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
23 February 2017 - 10:00am

Grup de suport a mares xineses dintre del programa 'mares entre dues cultures' 

 
23 February 2017 - 10:00am

Grupo de apoyo a madres chinas dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
23 February 2017 - 10:00am

Grupo de apoyo a madres chinas dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
23 February 2017 - 10:00am

Grupo de apoyo a madres chinas dentro del programa 'Madres entre dos culturas' 

 
24 February 2017 - 10:30am

Grup de suport a mares llatines dintre del programa 'Mares a dues cultures'

 
24 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas dentro del programa 'Madres a dos culturas'

 
24 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas dentro del programa 'Madres a dos culturas'

 
24 February 2017 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas dentro del programa 'Madres a dos culturas'

 
 
26
27
28
1
2
3
4