Calendar of events

September 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
2 September 2021 - 10:30am

Taller elements socials i ocupacionals 

 
2 September 2021 - 10:30am

Taller elementos sociales y ocupacionales 

 
2 September 2021 - 10:30am

Taller elementos sociales y ocupacionales 

 
2 September 2021 - 10:30am

Taller elementos sociales y ocupacionales 

 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
9 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares llatines 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares paquistaneses dintre del programa 'Dones i mares en diàleg intercultural' 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes dentro del programa 'Mujeres y madres en diálogo intercultural' 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes dentro del programa 'Mujeres y madres en diálogo intercultural' 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes dentro del programa 'Mujeres y madres en diálogo intercultural' 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
9 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
10 September 2021 - 10:30am

Taller de construcció de gènere 

 
10 September 2021 - 10:30am

Taller de construcción de género

 
10 September 2021 - 10:30am

Taller de construcción de género

 
10 September 2021 - 10:30am

Taller de construcción de género

 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
16 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares llatines 

 
16 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
16 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
16 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
16 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
16 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
16 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
16 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares magrebies 

 
17 September 2021 - 10:30am

Taller de construcción de género

 
17 September 2021 - 10:30am

Taller de construcción de género

 
17 September 2021 - 10:30am

Taller de construcción de género

 
17 September 2021 - 10:30am

Taller de construcció de gènere

 
18 September 2021 - 10:45am

Salida en el Museo Nacional de Cataluña con la Red de los Bancos del Tiempo en la reserva 'el museo nunca visto'

Salida en colaboración del programa 'Acerca Cultura'

 
18 September 2021 - 10:45am

Sortida al Museu Nacional de Catalunya amb la Xarxa dels Bancs del Temps a la reserva 'el museu mai vist' 

Sortida en col·laboració del programa 'Apropa Cultura' 

 
18 September 2021 - 10:45am

Salida en el Museo Nacional de Cataluña con la Red de los Bancos del Tiempo en la reserva 'el museo nunca visto'

Salida en colaboración del programa 'Acerca Cultura'

 
18 September 2021 - 10:45am

Salida en el Museo Nacional de Cataluña con la Red de los Bancos del Tiempo en la reserva 'el museo nunca visto'

Salida en colaboración del programa 'Acerca Cultura'

 
18 September 2021 - 10:45am

Salida al Zoo de Barcelona

 
18 September 2021 - 10:45am

Salida al Zoo de Barcelona

 
18 September 2021 - 10:45am

Salida al Zoo de Barcelona

 
18 September 2021 - 10:45am

Sortida al Zoo de Barcelona

 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
23 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares llatines 

 
23 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares paquistaneses 

 
23 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
23 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
23 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
23 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
23 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
23 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
 
25 September 2021 - 10:00am

Sortida a l'Tibidabo amb el programa Famílies Hospitalàries i en col·laboració amb el programa Apropa Cultura

Sortides en família.

 

 
25 September 2021 - 10:00am

Salida al Tibidabo con el programa Familias Hospitalarias y en colaboración con el programa Apropa Cultura 

Salidas en familia. 

 

 
25 September 2021 - 10:00am

Salida al Tibidabo con el programa Familias Hospitalarias y en colaboración con el programa Apropa Cultura 

Salidas en familia. 

 

 
25 September 2021 - 10:00am

Salida al Tibidabo con el programa Familias Hospitalarias y en colaboración con el programa Apropa Cultura 

Salidas en familia. 

 

 
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
30 September 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares magrebies 

 
30 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
30 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
30 September 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
 
 
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts