Calendar of events

October 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
1 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Temps retrobat - Pakistanís 

 
1 October 2021 - 10:30am

Grupo focal tiempo reencontrado - Pakistan

 
1 October 2021 - 10:30am

Grupo focal tiempo reencontrado - Pakistan

 
1 October 2021 - 10:30am

Grupo focal tiempo reencontrado - Pakistan

 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
7 October 2021 - 10:00am

Taller planificació familiar 

 
7 October 2021 - 10:00am

Taller de planificación familiar 

 
7 October 2021 - 10:00am

Taller de planificación familiar 

 
7 October 2021 - 10:00am

Taller de planificación familiar 

 
8 October 2021 - 10:30am

Grupo focal tiempo reencontrado  - Latinas

 
8 October 2021 - 10:30am

Grup focal temps retrobat - llatines 

 
8 October 2021 - 10:30am

Grupo focal tiempo reencontrado  - Latinas 

 
8 October 2021 - 10:30am

Grupo focal tiempo reencontrado  - Latinas

 
9 October 2021 - 10:00am

Sortida al Jardí Botànic

 
9 October 2021 - 10:00am

Salida al Jardín Botánico

 
9 October 2021 - 10:00am

Salida al Jardín Botánico

 
9 October 2021 - 10:00am

Salida al Jardín Botánico

 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
14 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
14 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
14 October 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares paquistaneses 

 
14 October 2021 - 10:30am

L 'objectiu del Taller és brindar informació jurídica essencial sobre els drets en l'àmbit laboral a Espanya, fent especial èmfasi en el règim de la feina domèstica i de cura, al dret a la baixa remunerada per maternitat i paternitat i en les deduccions fiscals per mare treballadora. També es des

 
14 October 2021 - 10:30am

El objetivo del Taller es brindar información jurídica esencial sobre los derechos en el ámbito laboral en España, haciendo especial hincapié en el régimen del trabajo doméstico y de cuidados, en el derecho a la baja remunerada por maternidad y paternidad y en las deducciones fiscales por madre t

 
14 October 2021 - 10:30am

El objetivo del Taller es brindar información jurídica esencial sobre los derechos en el ámbito laboral en España, haciendo especial hincapié en el régimen del trabajo doméstico y de cuidados, en el derecho a la baja remunerada por maternidad y paternidad y en las deducciones fiscales por madre t

 
14 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
14 October 2021 - 10:30am

El objetivo del Taller es brindar información jurídica esencial sobre los derechos en el ámbito laboral en España, haciendo especial hincapié en el régimen del trabajo doméstico y de cuidados, en el derecho a la baja remunerada por maternidad y paternidad y en las deducciones fiscales por madre t

 
15 October 2021 - 10:30am

Grupo Focal Tiempo reencontrado - Magreb

 
15 October 2021 - 10:30am

Grup focal temps retrobat - Magreb

 
15 October 2021 - 10:30am

Grupo Focal Tiempo reencontrado - Magreb

 
15 October 2021 - 10:30am

Grupo Focal Tiempo reencontrado - Magreb

 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
20 October 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares llatines 

 
20 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
20 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
20 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres latinas 

 
21 October 2021 - 10:00am

Jornada Transformando Vulnerabilidad (Madrid)

La Asociación Salud y Familia con el apoyo de UNAF, FAMS y 'la Caixa' organizan la Jornada Transformando Vulnerabilidad. 

 
21 October 2021 - 10:00am

La Asociación Salud y Familia con el apoyo de UNAF, FAMS y 'la Caixa' organizan la Jornada Transformando Vulnerabilidad. 

 
21 October 2021 - 10:00am

La Asociación Salud y Familia con el apoyo de UNAF, FAMS y 'la Caixa' organizan la Jornada Transformando Vulnerabilidad. 

 
21 October 2021 - 10:00am

La Asociación Salud y Familia con el apoyo de UNAF, FAMS y 'la Caixa' organizan la Jornada Transformando Vulnerabilidad. 

 
21 October 2021 - 10:30am

Taller derechos laborales 

 
21 October 2021 - 10:30am

Taller derechos laborales 

 
21 October 2021 - 10:30am

Taller drets laborals

 
21 October 2021 - 10:30am

Taller derechos laborales 

 
21 October 2021 - 11:15am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
21 October 2021 - 11:15am

Grup de suport a mares pakistaneses 

 
21 October 2021 - 11:15am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
21 October 2021 - 11:15am

Grupo de apoyo a madres pakistaníes

 
22 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Temps retrobat - Àfrica

 
22 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Tiempo reencontrado - África

 
22 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Tiempo reencontrado - África

 
22 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Tiempo reencontrado - África

 
23 October 2021 - 10:00am

Salida al Tibidabo

Salida con familia al Parque de atracciones Tibidabo 

 
23 October 2021 - 10:00am

Salida al Tibidabo

Salida con familia al Parque de atracciones Tibidabo 

 
23 October 2021 - 10:00am

Salida al Tibidabo

Salida con familia al Parque de atracciones Tibidabo 

 
23 October 2021 - 10:00am

Sortida al Tibidabo

Sortida en familia al Parc del Tibidabo 

 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
27 October 2021 - 10:00am

Grup de apoyo a madres latinas 

 
27 October 2021 - 10:00am

Grup de apoyo a madres latinas 

 
27 October 2021 - 10:00am

Grup de apoyo a madres latinas 

 
27 October 2021 - 10:00am

Grup de suport a mares llatines 

 
28 October 2021 - 10:30am

L'Associació Salut i Família organitza la jornada 'Transformant vulnerabilitat' a Barcelona al Palau Macaya.

 
28 October 2021 - 10:30am

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada 'Transformando vulnerabilidad' en Barcelona en el Palau Macaya.

 
28 October 2021 - 10:30am

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada 'Transformando vulnerabilidad' en Barcelona en el Palau Macaya.

 
28 October 2021 - 10:30am

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada 'Transformando vulnerabilidad' en Barcelona en el Palau Macaya.

 
29 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Temps retrobat - autòctones 

 
29 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Temps retrobat - autòctones 

 
29 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Temps retrobat - autòctones 

 
29 October 2021 - 10:30am

Grup Focal Temps retrobat - autòctones 

 
29 October 2021 - 10:30am

Grup de suport a mares magrebies 

 
29 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
29 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
29 October 2021 - 10:30am

Grupo de apoyo a madres magrebíes

 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts