Intervenció Sra. Lourdes Pastor - Jornades Còrdova